JonDeTech is hiring!

Since 2003 JonDeTech has been researching and developing the next generation IR-sensors. With our unique nano-technology based patented sensor made of plastic, we are now ready to go to market.

The sensor measures contactless temp and flux, which could be used for several application areas within heat sensing, flux measuring and presence detection among others. With the unique patented design, the sensor is robust and can be used without any encapsulation. It is the world’s thinnest IR-sensor and can be produced in volumes exceeding 100 million/ year. That is why we call it the next generation IR-sensor and the market response has been great due to the attributes and the new applications that can be made from it. Focus areas are within Consumer electronics, Medtech and IOT-application – smart buildings, connected cities, environment- and energy solutions etc.

To succeed we need to find talented engineers with a great sense of entrepreneurship and who can see possibilities and find solutions for our customers.We are constantly looking for professionals with engineering background, relevant knowledge in electronic design, software development and with experience from sensors and product development in an international environment. If the description suits your profile, please send your resume to Niklas Kvist

Niklas Kvist ny chef för JonDeTechs ingenjörsteam

JonDeTech växer med Niklas Kvist, tidigare CTO vid Wifog och utvecklingschef för Neonode, som nu ska bygga upp och utveckla JonDeTechs team av ingenjörer och utvecklare. Niklas tillträder sin nya tjänst i januari 2017.

– Vi har så många möjligheter just nu och för att behålla vårt strategiska fokus måste vi stärka vår produktutveckling. Med Niklas vid rodret för våra ingenjörer kan vi utvecklas i snabbare takt som bolag och flytta fram gränserna ännu mer gällande applikationer av nästa generations IR-sensorer, säger Robert Ekström, VD JonDeTech.

Niklas Kvist har lång erfarenhet från både teknikbolag och komponentmarknaden, bland annat från sin roll som utvecklingschef på Neonode och som CTO vid Wifog. Nu tar han över ansvaret för att bygga upp och driva JonDeTechs team av ingenjörer och utvecklare.

– I dag ligger fokus hos de flesta på kommunikation mellan olika teknikenheter för att uppnå effektivitet och här går utvecklingen fort fram. Inom en nära framtid är det dock din övriga närmiljö som ska bli uppkopplad. Med sensorer kan du göra vilken analog yta som helst interaktiv och detta blir porten till nästa nivå av datainsamling, och tillika möjliggöraren för dataanalys på en helt ny nivå. Detta kräver små och kostnadseffektiva sensorer, något som JonDeTech redan identifierat. Jag är väldigt glad över att nu får vara med på den spännande resa som JonDeTech är på, säger Niklas Kvist.