JonDeTech raises SEK 50 million to expand on a hot sensor market

Swedish innovation company JonDeTech, who developed the world’s thinnest IR sensor, has now brought in SEK 50 million in a new share issue. The funding will allow for further technology development, hire more people and expansion internationally. The investment comes from Pareto Securities.

JonDeTech operates in a growing market. The need for infrared sensors is growing bigger when the world becomes more digital. Gartner has predicted that the market for sensors is 20 billion dollars in 2020.

– We have a lot of interest from investors who see the potential of our unique IR sensor. We have been cautious to find the right investors that can help us to take our technology and business to the next level. With the help of these investments, we will now be able to develop more applications to meet the needs of IR sensors in confined spaces. During this year, we will present several new customer partnerships, says Robert Ekström, CEO JonDeTech.

Since 2003 JonDeTech has developed a new type of infrared sensor based on nanotechnology. The IR sensor is extremely thin, bendable and can be manufactured in a cost efficient way in enormous volumes. This makes it suitable for all kinds of applications that require small sensors where temperature or heat flow to be measured.

– Our IR sensors differs from all other products on the market. Due to its unique properties it opens up for entirely new types of applications using infrared sensors, such as buildings, smart homes, connected cities, environment- and energy technology, consumer electronics, cars, clothing, medtech and security solutions etc, says Robert Ekström.

JonDeTech tar in 50 miljoner kronor för att expandera på en het sensormarknad

Svenska innovationsföretaget JonDeTech som utvecklat världens tunnaste IR-sensor har nu tagit in 50 miljoner kronor i en nyemission. Investeringen möjliggör för fortsatt teknikutveckling, nyanställningar och expansion internationellt. Bakom nyemissionen står investmentbolaget Pareto Securities.

JonDeTech verkar på en växande marknad. Behovet av IR-sensorer är stort när världen blir allt mer digital. Gartner har förutspått att marknaden för sensorer är 20 miljarder dollar 2020.

– Vi har ett stort intresse från investerare som ser potentialen i vår unika IR-sensor. Vi har varit noga med att hitta rätt investerare som kan bidra till att ta vår teknologi och företaget till nästa nivå. Med hjälp av investeringarna kommer vi nu kunna utveckla fler applikationer för att möta behoven av IR-sensorer i begränsade utrymmen. Under året kommer vi att presentera flera kundsamarbeten, säger Robert Ekström, vd JonDeTech.

Sedan 2003 har JonDeTech utvecklat en ny typ av IR-sensor som bygger på nanoteknik. IR-sensorn är extremt tunn, formbar och kan produceras till låg tillverkningskostnad i stora volymer. Det gör att den passar för alla typer av tillämpningar med behov av små sensorer där temperatur eller värmeflöden ska mätas.

– Våra IR-sensorer skiljer sig från alla andra på marknaden. Tack vare dess unika egenskaper öppnar den upp för helt nya typer av applikationer med IR-sensorer, såsom fastigheter, intelligenta hem, uppkopplade städer, miljö- och energiteknik, konsumentelektronik, bilar, kläder, medicinteknik samt säkerhetslösningar med mera, säger Robert Ekström.

JonDeTech nominerad till årets innovation på Mobilgalan

JonDeTech är nominerad till Guldmobilen, i klassen ”Innovation of the Year 2017”, för sin extremt tunna IR-sensor. Priset delas ut på Mobilgalan i Malmö den 16 mars.

Svenska JonDeTech har utvecklat nästa generations IR-sensor baserat på nanoteknik. Sensorn är världens tunnaste och kan produceras till låg kostnad i stora volymer. På grund av att den här så tunn är den optimal för applikationer inom temperatur- och värmeflödesmätningar där utrymmet är litet.
JonDeTech är nominerad i kategorin ”Innovation of the Year” som delas ut av Mobile Institute. Priset går till företag som vågar bryta gränser och hitta innovativa lösningar som driver tekniken till nya nivåer.
– Vi är otroligt glada över att ha blivit nominerade till Guldmobilen som årets innovation. Det är en bekräftelse på att vår sensorteknik är unik i sitt slag. Vi ser en stor potential för sensorn då allt mer saker blir uppkopplat där sensorer är länken mellan den digitala och analoga världen, säger Robert Ekström vd på JonDeTech.

Förutom JonDeTech är även träningsappen Racefox och ljusteknikbolaget Lightflex nominerade i kategorin ”Innovation of the Year”.

Om JonDeTech
I en uppkopplad värld är sensorer bryggan mellan det analoga och det digitala. JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför nästa generations IR-sensorteknik. Sedan 2003 har JonDeTech utvecklat en ny typ av IR-sensor som bygger på nanoteknik, vilken möjliggör unika applikationer inom en rad områden.

För ytterligare information kontakta:
Robert Ekström, VD JonDeTech
robert.ekstrom@jondetech.se
+46 72 525 05 25