IR-sensorutvecklaren JonDeTech offentliggör prospekt och genomför nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North

JonDeTech Sensors AB (publ), (”JonDeTech” eller ”Bolaget”), den svenska tillverkaren av en av världens minsta IR-sensorer, offentliggör prospekt inför den planerade noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm i maj. Imorgon påbörjas teckning av aktier i Bolaget i en publik nyemission om högst 30 miljoner kronor. I samband med emissionen agerar Redeye finansiell rådgivare och Nordnet selling-agent och emissionsinstitut. Teckningsperioden löper från och med den 27 april till och med den 14 maj. Första handelsdag på Nasdaq First North förväntas bli den 25 maj.

Svenska JonDeTech har utvecklat en infraröd sensor (IR) för kontaktlös mätning av temperaturer och värmeflöden samt närvarodetektion. Tack vare innovativ nanoteknik kan Bolaget uppnå prestanda likt befintliga IR-sensorer, men utan behov av optik och inkapsling. Det innebär att Bolagets sensor är ned till en tiondel så stor som konventionella sensorer och kan produceras och integreras för ned till en tiondel av priset.

JonDeTech har godkänts för notering på Nasdaq First North Stockholm förutsatt att vissa villkor uppfylls. Första dag för handel med Bolagets aktier förväntas bliden 25 maj 2018. Bolaget genomför i samband med detta en nyemission av aktier riktad till allmänheten och institutionella investerare i Sverige. Teckning av aktier startar imorgon den 27 april och pågår t o m den 14 maj. Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget 30 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Likviden kommer bland annat att användas till investeringar i högvolymsproduktion, kommersialisering (rekrytering av säljpersonal samt marknadsföring), utveckling av produktionsprocessen och kundapplikation samt som rörelsekapital.

JonDeTech har erhållit teckningsåtaganden, från befintliga aktieägare samt externa investerare, motsvarande cirka 66,7 procent av emissionslikviden, d v s cirka 20 miljoner kronor. Prospektet för nyemissionen godkändes den 26 april 2018 av Finansinspektionen.

Ledande ställning på en snabbväxande global marknad

JonDeTech ligger i framkant på en världsmarknad för sensorer som växer mycket snabbt inom flertalet segment. JonDeTechs IR-sensor kan produceras i höga volymer till låg kostnad, vilket gör den lämplig inom bland annat konsumentelektronik såsom mobiltelefoner, Internet of Things, medicinsk teknik, byggteknik och andra områden där det finns behov av IR-sensorer i stora volymer.

Erbjudandet i sammandrag:

  • Erbjudandet riktar sig till allmänheten och institutionella investerare i Sverige och omfattar högst 1 875 000 aktier.
  • Erbjudandet tillför Bolaget högst 30 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
  • Teckningsåtaganden om cirka 20 MSEK, motsvarande cirka 66,7% av emissionen.

Viktiga datum:

  • Prospektet publiceras: 26 april 2018
  • Anmälningsperiod: 27 april – 14 maj 2018
  • Likviddag: omkring den 21 maj 2018
  • Preliminär första dag för handel: 25 maj 2018

Priset per aktie är 16 kronor och minsta teckningspost är 350 aktier motsvarande 5 600 kronor.

Prospekt, folder och anmälningssedel

Prospekt och informationsfolder kommer finnas tillgängligt på www.jondetech.se, www.redeye.se samt www.nordnet.se. Anmälningssedel kommer att finnas tillgänglig på www.redeye.se och www.nordnet.se när teckningsperioden inleds.

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Certified Adviser till Bolaget i samband med nyemissionen och noteringen. Nordnet Bank AB agerar emissionsinsitut och selling-agent i emissionen. Advokatfirman Törngren Magnell är juridisk rådgivare.

För bilder vänligen besök: https://www.jondetech.se/news/press-material/

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

För ytterligare information kontakta:

Robert Ekström
VD, JonDeTech
robert.ekstrom@jondetech.se
+46 72 525 05 25

Om JonDeTech
JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik, mobiltelefoni, smarta fönster och medicinsk teknik. Bolagets grundades 2008. Läs mer på http://www.jondetech.se/ eller se hur IR-sensorn fungerar på https://www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8

Börsaktuella JonDeTech värvar halvledarexperten Johan Lodenius till sin styrelse

PRESSMEDDELANDE

– skall hjälpa företaget erövra världsmarknaden för IR-sensorer

Med över 20 års erfarenhet från ledande positioner inom globala telekom- och halvledarjättar som Qualcomm och Mediatek, var han med och förändrade marknaden för hur mobiler byggs och standarder sätts. Nu tar den svenska mobilteknikexperten Johan Lodenius plats i styrelsen hos tillverkaren av en av världens minsta IR-sensor, svenska JonDeTech. ”Johans internationella erfarenhet blir ovärderlig när vi nu skall skapa internationella affärer”, säger Robert Ekström, VD, JonDeTech. JonDeTech offentliggjorde nyligen planer på en nyemission och en notering på Nasdaq First North Stockholm under det andra kvartalet.

Johan Lodenius tar plats i styrelsen för JonDeTech, ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför IR-sensorteknik, byggd på nanoteknik med fokus på volymmarknaden inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoni. Johan Lodenius är tidigare chef för marknadsföring och produktledning på den amerikanska halvledar- och telekomjätten Qualcomm där han formulerade strategin och initierade försäljning av chippetoch programvara till andra mobiltillverkare, något bolaget tjänar mest i världen på i dag.

– Genom ett genombrott inom nanoteknologi har JonDeTech tagit fram och patenterat en helt ny typ av sensorteknik som har potential att bli ledande på en gigantisk världsmarknad inom exempelvis konsumentelektronik, hälsa och miljlö, något jag ser fram emot att få bidra till. JonDeTechs IR-sensorer är bara ned till en tiondel så tjocka som konventionella sensorer,  kan tillverkas i höga volymer till låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer, säger Johan Lodenius.

Johan Lodenius har också en bakgrund som entreprenör då han ledde mikroprocessorbolaget Coresonic AB till en exit år 2012 då de blev uppköpta av det taiwanesiska halvledarjätten MediaTek, där han satt i ledningsgruppen som global marknadschef (CMO) tills förra året. Idag är han egenanställd affärsrådgivare och numera alltså även styrelseledamot i JonDeTech.

– Johan Lodenius tillför exceptionell teknisk kunskap parat med lång internationell erfarenhet av mobil- och elektronikmarknaderna på allra högsta globala nivå, med en djup förståelse för hur vår marknad fungerar och agerar. Han kommer att bli ytterst värdefull i vår fortsatta expansion, säger Robert Ekström, VD för JonDeTech.

Bolaget offentliggjorde nyligen att man kommer ansöka om en notering på Nasdaq First North Stockholm under andra kvartalet i år, och i samband med detta ta in upp till 30 miljoner kronor i en publik nyemission.

JonDeTechs sensorer är väldigt små och tunna (tjocklek 0,2 mm) jämfört med konventionella sensorer vilket gör att de kan integreras i många olika produkter. JonDeTech vänder sig i första hand till internationella kunder, som utvecklar applikationer inom konsumentelektronik och Internet of Things.

För bild på Johan Lodenius, se https://www.linkedin.com/in/johan-lodenius-92a456/

För ytterligare information kontakta:
Robert Ekström
VD, JonDeTech
robert.ekstrom@jondetech.se
+46 72 525 05 25

Johan Lodenius
Styrelseledamot, JonDeTech
johan.lodenius@jondetech.se

Om JonDeTech
JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Företagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoni. Företaget grundades 2008. Läs mer på http://www.jondetech.se/eller se hur IR-sensorn fungerar på https://www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8

Pressmeddelande som PDF:

Börsaktuella JonDeTech värvar halvledarexperten Johan Lodenius till sin styrelse – skall hjälpa företaget erövra världsmarknaden för IR-sensorer

Semiconductor expert Johan Lodenius enters the Board of disruptive Swedish IR sensor developer JonDeTech

 

IR-sensorutvecklaren JonDeTech siktar på notering på Nasdaq First North

PRESSMEDDELANDE, 2018-04-19

JonDeTechSensors AB (publ) (”JonDeTech”), tillverkaren av en av världens minsta IR-sensor, avser att genomföra en publik nyemission om högst 30 miljoner kronor samt ansöka om en notering av bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm under Q2 i år.  

Svenska JonDeTech har utvecklat en infraröd sensor (IR) för kontaktlös mätning av temperaturer och värmeflöden samt närvarodetektion. Tack vare innovativ nanoteknik kan JonDeTech uppnå prestanda likt befintliga IR-sensorer, men utan behov av optik och inkapsling. Det innebär att JonDeTechs sensor är ned till bara en tiondel så stor som konventionella sensorer och betydligt billigare att integrera.

JonDeTech avser att notera bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholmunder Q2 2018 och i samband med detta genomföra en nyemission som förväntas inbringa högst 30 miljoner kronor före emissionskostnader. JonDeTech tog i mars förra året in cirka 48 miljoner kronor från en grupp investerare.

Vi har redan en stark kassa, men vill accelerera teknikutveckling, tillväxt och marknadsföring på främst den asiatiska marknaden eftersom vi ser en stor potential att där ta en ledande position med vår innovativa sensor. En notering ger dessutom en likviditet i aktien som gynnar alla befintliga aktieägare och en möjlighet för nya investerare att bli delägare i svensk spjutspetsteknik för en stor global marknad, säger Robert Ekström, VD på JonDeTech.

JonDeTech ligger i framkant på en världsmarknad för sensorer. JonDeTechs IR-sensor kan produceras i höga volymer till mycket låg kostnad vilket gör den lämplig inom bland annat konsumentelektronik, ”Internet of Things”, medicinsk teknik, smarta fönster och andra områden med behov av IR-sensorer i stora volymer.

Redeye är finansiell rådgivare och Advokatfirman Törngren Magnell legal rådgivare till JonDeTech i samband med den planerade nyemissionen och noteringen. JonDeTech genomför för närvarande en serie investerarträffar i samarbete med Redeye:

19 april: Investerarmöte, Malmö/Öresund, https://www.redeye.se/events#/event/579668

24 april: Investerarmöte, Stockholm, https://www.redeye.se/events#/event/578504

 

För bilder vänligen besök: https://www.jondetech.se/news/press-material/

För ytterligare information kontakta:
Robert Ekström
VD,  JonDeTech
robert.ekstrom@jondetech.se
+46 72 525 05 25

Om JonDeTech
JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Företagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik, mobiltelefoni, smarta fönster och medicinsk teknik. Företaget grundades 2008. Läs mer på http://www.jondetech.se/eller se hur IR-sensorn fungerar på https://www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8