Ledning

Leif Borg tf VD

Leif Borg (född 1963) är anställd som Produktionschef sedan nov 2018 och tf VD sedan okt 2020.

Utbildning: Teknisk Ingenjör samt Lean production, JMac i Japan.
Andra pågående uppdrag:  -
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): CEO at Borg management AB. Head of Printworks, Crane currency AB in Tumba, Production Manager, AstraZeneca in Södertälje.
Aktieinnehav i Bolaget: 12 000
Teckningsoptionsinnehav i Bolaget: 118 500

Erik Mossakowski CFO

Erik Mossakowski (född 1979) CFO sedan November 2019.

Utbildning: Master of Science in Industrial Engineering & Business Management, Royal Institute of Technology, Master of Science in International Business and Economics, Stockholm School of Economics, Post-Graduate Master in International Management, Community of European Management Schools (CEMS).
Andra pågående uppdrag: -
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Vice President, Finance, Global Customer Account (GCU) América Móvil, Ericsson Mexico, Mexico City, Vice President, Finance, Ericsson Singapore & Brunei, Singapore, Senior Financial Advisor, Asia-Pacific, Ericsson Credit, Kuala Lumpur.
Aktieinnehav i Bolaget: 0
Teckningsoptionsinnehav i Bolaget: 75 000

Malin Rygran Kvalitetschef

Malin Rygran (född 1979) är Kvalitetschef på konsultbasis sedan januari 2021.

Utbildning: Civilingenjör Maskinteknik vid Luleå Tekniska Universitet.
Andra pågående uppdrag: -
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Ägare, Lean och förändringsledare Svedjebratt Consulting AB, Lean expert, MAN Truck and Bus München.
Aktieinnehav i Bolaget: 0 st
Teckningsoptionsinnehav i Bolaget: 15 000 st

Michael Olsson Business development

Michael Olsson (född 1972) är anställd sedan maj 2018 som ansvarig för bolagets affärsutveckling. Verksam som styrelseledamot i bolaget mellan 2013 och maj 2019.

Utbildning: Business and Economics, IHM Business School.
Andra pågående uppdrag: O&G Holding AB, O&G  Innovation AB, Chromafora AB
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): O&G Licensing AB,  O&G Research and development AB, JonDeTech Licensing AB, JonDeTech Sensors AB.
Aktieinnehav i Bolaget: 3 997 276 (via bolag)
Teckningsoptionsinnehav i Bolaget: 0

Mikael Lindeberg Head of R&D and founder

Mikael Lindeberg (född 1972) är Head of R&D och anställd i bolaget sedan 2014.

Utbildning: Ph.D., Materials Science, Uppsala Universitet och Engineering Physics in Materials Science, Uppsala Universitet.
Andra pågående uppdrag: -
Tidigare uppdrag (senaste 5 åren):
Aktieinnehav i Bolaget: 2 488 000
Teckningsoptionsinnehav i Bolaget: 0

Niklas Kvist Head of Sales & Engineering

Niklas Kvist (född 1979) Head of Engineering & Sales och är anställd i Bolaget sedan 2016.

Utbildning: Civilingenjörsexamen, Elektronikdesign, Linköpings Universitet.
Andra pågående uppdrag: -
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Owner of Twigtec AB, Berotec consultant, CTO and Co-founder of Wifog AB.
Aktieinnehav i Bolaget: 0
Teckningsoptionsinnehav i Bolaget: 100 000

Mikael Zillén Communications & Investor Relations

Mikael Zillén (född 1962) är ansvarig för kommunikation och IR på konsultbasis sedan juli 2019.

Utbildning: Civilekonom Stockholms Universitet.
Andra pågående uppdrag: Vd och rådgivare Box Communications.
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Advisory board Innovestor.
Aktieinnehav i Bolaget: 0
Teckningsoptionsinnehav i Bolaget: 45 000

Mats Ljung Produktionschef

Mats Ljung (Produktionschef sedan den 17 augusti 2020, född 1982).

Utbildning: Civilingenjör Molekylär Bioteknik, Uppsala Universitet.
Andra pågående uppdrag: -
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Areachef Plasma (Area Production Manager Plasma), Silex Microsystems AB.
Aktieinnehav i Bolaget: 1900 st
Teckningsoptionsinnehav i Bolaget: 40 000 st