Ledningsgrupp

Cheif Executive Officer (CEO)

Leif Borg (född 1963) är anställd som CEO och verksam i bolaget sedan november 2018.

 

Utbildning: Teknisk Ingenjör samt Lean production, JMac i Japan.
Andra pågående uppdrag: -
Tidigare uppdrag: CEO at Borg management AB. Head of Printworks, Crane currency AB in Tumba, Production Manager, AstraZeneca in Södertälje.
Aktieinnehav i Bolaget: 5.303.573 aktier. Teckningsoptionsinnehav i Bolaget: 315.000 Teckningsoptioner TO3, 25 000 Teckningsoptioner Serie 2022:A (nominellt antal, antal ej omräknat efter emissioner).