Röster från bolaget

Här publicerar vi intervjufilmer med anställda på bolaget. Genom deras berättelser hoppas vi skapa en bredare förståelse för det vi gör på JonDeTech och hur vårt unika nanoteknologiska sensorelement fungerar.

Grundaren och Forskningschefen Mikael Lindeberg ger sin syn på bolaget och framtiden

Produktionschef Mats Ljung och Utvecklingsingenjör Anne Willert pratar om produktion, Varioprint och R&D

T.f. vd Leif Borg talar om året 2021