Röster från bolaget

Här publicerar vi intervjufilmer med anställda på bolaget. Genom deras berättelser hoppas vi skapa en bredare förståelse för det vi gör på JonDeTech och hur vårt unika nanoteknologiska sensorelement fungerar.

T.f. vd Leif Borg talar om året 2021