Per Lindeberg new CEO on IR sensor company JonDeTech: “We are in a better position than ever before”

In mid May, Per Lindeberg entered the position as CEO for Swedish IR sensor producer JonDeTech. One year after the listing at Nasdaq First North in Stockholm, he explains why it has taken such a long time for the sensor to reach the market and how the consumer electronics industry will benefit from the world’s smallest IR sensor in plastic. 

One year has passed since JonDeTech was listed on Nasdaq First North in Stockholm. How would you describe the company today and the position that you are in? Today, as one year ago, we still live in an expanding connected world. Sensors are increasingly used to gather and react to information, which improves our lives and the world we live in. Time benefits our product. Today, we are much closer to our planned commercialization and high volume phase. We are in a better position than ever before.

What do you see as the biggest challenges for the company in the short term? I see two big challenges. The first one is to make us ready for high volume production. I am confident that we will be there soon because we have moved steps in the manufacturing process to external partners and made investments in additional production equipment in Stockholm. The second challenge is to move forward with many of the customer projects that we are currently working on. 

And in the long run? To establish JonDeTech globally and be regarded as an important and major player with a unique sensor based on nanotechnology.

Why has it taken such a long time to get your sensor out on the market?
Many of the potential commercial co-operations that we are negotiating with involve extremely large volumes of sensors that have not made before. In order to meet the demand, we have wanted to ensure that we can deliver on our commitments. This makes it extremely important to have a production apparatus that is fully prepared for volume. Sure, it has taken some time, but we are strongly convinced that it is worth it.

Can you say anything about the client side in the upcoming quarter?When we can ensure high volume production, we will have full focus on commercialization. Hopefully that will lead to new customers rapidly. 

What industries are we talking about? Since our IR sensor is based on nanotechnology, it can be integrated into a variety of applications previously not possible. Our sensor is smaller and cheaper than what is available in the market, which makes our product more attractive for producers of consumer electronics that want their products to measure and detect. This could be fireproof wall chargers, smart clothes that measure body temperature, smart room regulation, movement detection, smart patches, and much more.

From an investor perspective: What skills do you have that can contribute to this and realize JonDeTech’s goal? JonDeTech is a tech company facing international expansion. And I have a solid experience from leading roles in similar companies that I think can be useful for JonDeTech. 

Per Lindeberg ny CEO på JonDeTech: “Vi befinner oss i en mycket bra position våren 2019”

I mitten av maj tillträdde Per Lindeberg positionen som CEO för JonDeTech. Här berättar han om varför det har tagit så pass lång tid att få ut sensorn på marknaden och hur aktörer inom konsumentelektronik kommer att kunna ha nytta av världens minsta IR-sensor. 

Kort. Så här ett år efter börsintroduktionen: Hur skulle du beskriva JDT och positionen som bolaget befinner sig i just nu?
Vi befinner oss i ett mycket bra läge med vår produkt. Idag, liksom för ett år sedan, lever vi i en värld som blir allt mer uppkopplad. Sensorer används allt oftare för att samla in information och reagera på den för att förbättra våra liv och vår värld. Sett utifrån det perspektivet så har vår patenterade IR-sensor ett mycket bra läge. Tiden arbetar för vårt erbjudande. Idag är vi dessutom också mycket närmare vår planerade kommersialiserings- och högvolymfas. JonDeTech befinner sig i en mycket bra position våren 2019.

Vad ser du som de största utmaningarna nu på kort sikt?
Jag ser framförallt två saker: Den första utmaningen blir att slutföra förberedelserna för högvolymproduktion för att kunna möta kommande kundprojekt. Och tack vare vår sensors unika uppbyggnad, har vi möjlighet att lägga ut tillverkningen på externa kretskortstillverkare tillverkare. Det i sin tur gör att vi snabbt kan skala upp tillverkningen till flera hundratals miljoner enheter. Vi är snart där genom att vi har flyttat några av våra steg i tillverkningsprocessen till dessa externa samarbetspartners, samt gjort investeringar i ytterligare produktionsutrustning i Stockholm.

Den andra utmaningen på kort sikt handlar om att landa många av de kundprojekt som vi just nu arbetar intensivt med. Jag hoppas att kunna få återkomma med mer konkret information om detta inom en inte allt för avlägsen framtid.

Och på lång sikt?
Att etablera JonDeTech globalt som en viktig och stor aktör med en helt unik sensorteknik baserad på nanoteknik.

Varför har det tagit så lång tid att få ut produkterna?
Många av de potentiella kommersiella samarbetena innebär oerhört stora volymer av sensorer på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. För att kunna möta efterfrågan har vi velat säkerställa att vi verkligen kan leva upp till våra leveransåtaganden. Då gäller det att ha en produktion som är helt förberedd. Det har tagit lite tid men vi är fast övertygade om att det är värt det.

Går det att säga någonting om hur det ser ut på kundfronten under det närmaste kvartalet?
Vi bryter ny mark och löser komplexa frågor varje dag, i och med att vi kan säkerställa högvolymsproduktion går vi in i en ny fas i bolaget med fullt fokus på kommersialisering och därmed en förväntan att presentera fler nyheter på kundsidan.

Vilka branscher kan i så fall vara aktuella?
JonDeTechs nya typ av patenterad IR-sensor, baserad på nanoteknik gör att den kan integreras i en mängd olika applikationer där det tidigare inte varit möjligt. Den är alltså mycket mindre och billigare än alla våra konkurrenters. Det i sin tur gör det intressant för stora elektronikföretag att stoppa in vår sensor i deras produkter för att mäta och detektera olika saker. Några sådana exempel kan vara brandsäkra väggladdare, smarta kläder som mäter kroppstemperatur, smart temperatur-reglering av rum, detektering av personer i ett rum, smarta plåster och mycket annat.

Från ett investerarperspektiv: Vilka kompetenser har du som kan bidra till genomförandet av detta och förverkliga JonDeTechs målbild?
JonDeTech står inför en mycket spännande internationell expansion. Där kan jag bidra eftersom jag har gedigen erfarenhet från ledande roller som VD, ägare och styrelseledamot inom teknik- och produktbolag, och har tidigare lett den här typen av tillväxt- och utvecklingsresor på internationella marknader. 

Vi välkomnar Anne Willert som ny Processutvecklare

Anne Willert började arbeta som Processutvecklare hos oss för några veckor sedan. Anne arbetar tillsammans med vårt övriga ingenjörsteam på vårt laboratorium i Stockholm. 

Anne, som är uppväxt i Tyskland, har en PhD i elektrokemi och har hunnit arbeta i USA drygt ett år innan hon började här hos oss. 

Med sin akademiska bakgrund och kompetens är Anne ett fantastiskt tillskott till vårt fortsatta arbete med utveckling av vår produkt.

–        Med min bakgrund och kompetens hoppas jag att jag kan bidra till JonDeTechs fortsatta framgång och att vi i teamet tillsammans kan skapa en fantastisk slutprodukt. JonDeTech som företag passar mig perfekt. Det är ett personligt tillväxtföretag med en mycket intressant slutprodukt där jag har fått en tjänst som erbjuder mig en möjlighet att utvecklas vidare, säger Anne Willert.

Vi hälsar Anne åter igen välkommen till vårt team!

Fullsatt när JonDeTechs nya VD mötte marknaden för första gången

Det var fullsatt på FS Markets investerarmöte i Stockholm 25 februari. Drygt 200 personer hade kommit till Scandic Anglais på Humlegårdsgatan i Stockholm för att ställa frågor till JonDeTechs nya VD Leif Borg, som bland annat fick svara på frågor om hur länge företagets pengar skulle komma att räcka. 

Leif Borg är interims-VD på JonDeTech sedan början av januari och har som ett av sina mål att öka bolagets synlighet på investerarmöten. Måndagen 25 februari medverkade han på Aktiespararnas investerarträff i Stockholm och svarade på frågor från de drygt 200 personerna i publiken. En trevlig kväll med bra frågor, är Leifs sammanfattning av investerarmötet. 

Hur kändes det att ”träffa marknaden” rent fysiskt för första gången?Att träffa marknaden kändes bra. Vi har varit rätt osynliga under en period, och nu känner vi att vi både vill och behöver berätta vilka vi är, vår potential och vad vi gör. Då är det bra att synas fysiskt och svara på frågor. För många är vi okända, men med drygt 200 personer som kom och lyssnade under måndagskvällen, så kände jag att vi har fått en bra start med arbetet att nå ut fysiskt till en större grupp. 

Vad fick du för frågor?
Fokus i presentationen var att berätta om själva bolaget, produkten och vårt pågående arbete inom både tillverkning och sälj. Efter presentationen kan man sammanfatta frågeställningarna så här: 

  • Ni säger att ni har ett attraktivt pris, vad kommer er sensor att kosta?
  • Då ni ännu inte har en försäljning, hur länge kommer ert kapital att räcka? 

Och vad svarade du?
Vi har inte helt kunnat fastslå utpriset ännu. Men när vi har utvärderat alla steg i produktionsprocessen så kommer vi att kunna ange en tydligare prisnivå. Man kan säga så här: I de fall som applikationen enbart kommer att bestå av vårt eget sensorelement så kommer priset att bli avsevärt lägre än våra konkurrenters.Krävs det däremot en komplettering med en så kallad ASIC-lösning (d.v.s. skapa en komplett sensor med en färdig funktion) så blir priset något högre, men fortfarande mycket attraktivt.

Den andra frågan om vår finansiella status bevarade jag med att vi idag har en bra kassa som vi klarar oss på rätt länge. Det som blir avgörande är när det börjar trilla in ordrar som ger oss ett inflöde. Sker det i närtid minskar behovet av nytt kapital, men om det drar ut på tiden så blir behovet större. Jag jobbar idag inte aktivt med denna fråga.

Var kan vi träffa JonDeTech nästa gång?
Vi har idag inte bokat in flera öppna investerarträffar men utvärderar ett stort antal alternativ. Det finnas många event, vi håller just nu på att se över vilka som kan vara aktuella.

Vad händer på bolaget den närmaste tiden? 
Många spännande saker. Fokus just nu är att validera de externa process-stegen, säkerställa en uppskalning för de processer vi skall behålla internt samt att ta nästa steg i de dialoger vi har med potentiella samarbetspartners.  

Se hela presentationen från Scandic Anglais här.

Leif Borg, ny interims-VD på JonDeTech: ”Jag känner igen glädjen och entusiasmen som vi hade på Astra Zeneca inför lanseringen av Losec”

Leif Borg är ny interims-VD för JonDeTech från och med den 7 januari. Han ser framför sig en spännande vår och arbetet med att möta efterfrågan i en ny värld där AI- och IoT-lösningar kräver en ny typ av sensor. ”Vår viktigaste uppgift nu blir att trimma teamet och förbereda bolaget för en högvolymfas och en internationell expansion”, säger han.  

Leif Borg ta över när JonDeTech står inför full kommersialiseringsfas och internationell expansion, en situation som Leif tycker påminner om hans tid på Astra Zeneca inför lanseringen av Losec. Även där hade han stort fokus på produktion och tillverkning av världsprodukter.

Hej, Leif! Hur känns det, för att använda en sportmetafor?
Tack, det känns fantastiskt bra. Sportmetaforen känns absolut inte fel, för jag ser det som att jag har hamnat i ett topplag – ett lag som har alla möjligheter att slå marknaden med häpnad.Vår patenterade IR-sensor har ett helt unikt läge i en värld som blir allt mer uppkopplad. Med hjälp av nanotekniken har vi nu en möjlighet att integrera IR-sensorer i en mängd applikationer där en tunn, robust och flexibel IR-sensor behövs eller krävs Det gäller allt från konsumentelektronik och IoT till byggnads- och vårdsektorn. Det känns väldigt bra att vi nu också får mycket starka och positiva signaler från marknaden. 

Det låter verkligen spännande. Kan du säga något mer om de signaler du har fått från marknaden?Utan att nämna några namn så kan jag säga att vi för samtal med stora bolag som främst riktar sig mot marknaden för konsumentelektronik. Eftersom vår sensor är mindre och mer kostnadseffektiv än våra konkurrenters, är det intressant för stora elektronikföretag att använda vår sensor i deras produkter för att mäta och detektera olika saker. Förhoppningsvis kommer vi inom kort att kunna presentera flera spännande samarbetsavtal. Då måste alla delar av produktionen vara helt trimmade och där ligger mycket av mitt fokus under den närmaste tiden. 

Intressant.Skulle du ge något exempel på var och hur i ditt vardagsliv en IR-sensor från JonDeTech skulle kunna göra skillnad? JonDeTechs vision är en värld där vår know-how inom nanoteknik ger en möjlighet att skapa innovativa applikationer som gör världen till en säkrare, grnare och bättre plats att bo på. Därför har vi tagit fram en sensor för data som förenklar världen. Ett konkret vardagsexempel kan vara att förhindra brand via säkra väggladdare. Andra saker är smarta kläder, så kallade wearables som mäter kroppstemperatur, reglering av temperatur i rum, detektering av personer i ett rum, smarta plåster och mycket annat.

Hur ser du på året som har gått med börsintroduktionen, börsutvecklingen och allt annat arbete som bedrivits i bolaget?Börsintroduktionen var ett viktigt och nödvändigt steg för företaget. Jag hade gärna sett en annan kursutveckling för oss under det gångna året. Men små förväntansbolag har haft det tufft i och med börsfallen hösten och vintern 2018, och JonDeTech har också drabbats av det. Det måste man ha i åtanke. Men vi är också fortfarande ett förväntansbolag som förbereder det stora språnget. Tills dess kan vi inte göra annat än att jobba vidare mot vårt mål om att vara fullt förberedda för en kommersialiseringsfas och fortsätta arbetet med att trimma teamet.

Och på tal om att trimma teamet. Nu finns det också en ny CFO på plats. Kan du berätta mer?Ja, helt ny är också vår CFO Anders Stensson. Han kommer att bli ovärderlig för oss med sin långa erfarenhet av att jobba med börsnoterade tech-bolag, som till exempel Enea. Det ger oss en enorm stadga i rapportering och uppföljning med en så pass erfaren CFO. Anders är helt rätt för oss och jag är väldigt glad över att ha honom på plats. 

Var skulle du säga att JonDeTech som bolag befinner sig nu?Jag har ju en bakgrund från Astra Zeneca och tänker lite på hur vi jobbade med att staga upp produktionen i samband med lanseringen av Losec. Utan några övriga jämförelser så känner jag igen den entusiasmen och arbetsglädjen som vi kände då. Det var ett hårt jobb men alla inblandade var övertygade om att vi skulle lyckas och marknadsföra produkten globalt. Vi hade ett jäkla go och attityden att ”inget var omöjligt”. Problem och utmaningar som dök upp hanterades på ett effektivt sätt, alla inblandade var engagerade och kreativa att ta arbetet framåt. Och nu bygger vi ett team på JonDeTech som är på väg att åstadkomma det. Där känner jag att JonDeTech som bolag befinner sig just nu.

Hur skulle du – kort – beskriva JonDeTech och företagets potential på marknaden?JonDeTech är ett svenskt bolag som har utvecklat och tillverkar en ny typ av patenterad IR-sensor, baserad på nanoteknik. Det gör att den kan integreras i en mängd olika applikationer där det tidigare inte varit möjligt.

Vad blir viktigast för dig i ditt sätt att jobba när det gäller kommunikationen ut mot marknaden och aktieägarna? Vi vill öka informationen till våra aktieägare. Därför skall vi fortsätta att berätta mer konkret om vad vår sensor kan göra för att förbättra, förenkla och göra våra liv säkrare och mer bekväma. En del tycker att vi har varit osynliga under året som har gått. Men under 2018 låg fokus på att kommunicera vår notering och listning för att därefter söka publicitet i internationella branschmedier, och det har vi lyckats med. Vi har som sagt lyckats bra med att få ut det här budskapet i internationell branschmedia. Titta gärna i vårt pressrum, där finns det flertalet intressanta artiklar som beskriver vad vår sensor kan göra. Under 2019 kommer vi också att synas mer i fysiska miljöer, samt förhoppningsvis presentera mera nyheter om partnerskap, samarbeten och nya kunder. Målet är naturligtvis att vara så transparent som möjligt när det gäller kommunikationen. 

Leif Borg