Summer greeting from CEO Per Lindeberg

Here comes a summer greeting, where I also would like to take the opportunity to wish you a nice and happy summer. We at JonDeTech have had an intensive year since the IPO last year. It has been a year of hard work, building a major part of our commercial foundation, having both manufacturing and administration in place. An important milestone was achieved when we recently were able to present a manufacturing capacity of seven million sensors, with the goal of being able to produce at least ten times that production. This means that we now easily can scale up the business and start delivering at large volumes. Noteworthy is that global trends indicate that sensors are increasingly being used in high volume industries, such as the consumer electronics industry with functions that perfectly fit our unique sensor. Today, JonDeTech stands on a very stable foundation, and we look in to the future with great confidence!

Much of the work we have done over the past year has laid the foundation for many of the parts that are falling into place. This also means that we are now more than well prepared for an exciting fall. The goal with the new share issue last year was to start our high volume production. The fact that we have now managed to produce sensors, together with a high volume manufacturer is an important milestone. Right now, we are undergoing a process to fit in more manufacturers, enabling us to scale up and scale down our production depending on the demand. We are currently working on having a capacity for annual volumes of 100’s of millions of sensors. When we are able to do so, we will be in a position to process large customer demands in the consumer electronics and IoT markets over the next 5 to 10 years.

Already, our development projects have begun to yield returns. One such example is the project with ShortLink, which we communicated earlier this summer. Our application team is working hard to find solutions in on-going projects. The development cycles in our projects are 6 to 12 months, where each application is totally unique. But for every project we work with, we learn how we can increase the pace of development processes and find the synergies in our work.

New patents and patent applications for on-going projects have, and will further, increase our IP. To build a strong patent portfolio, we see that as a truly important success factor.

There are a lot of things going on around JonDeTech, and sometimes we do not really realize the value of all the breakthroughs that we accomplish almost everyday. The news evaluation is often done based on whether it is big enough to become a press release or not. But there are of course a lot of other things to communicate. We will now step up, and be better at sharing that information with you.

To be able to follow us and always be updated on JonDeTech and our surrounding industry, make sure that you subscribe to our posts and news, by clicking HERE. This way you make sure that you will always be first with the latest information from us.

Last, but not least, we all at JonDeTech would like to thank you! As an investor, you have been one of the most important cornerstones of our success this far. THANKS!

I look forward to a continued eventful summer, and an exciting fall together with you.

Sincerely, Per Lindeberg, CEO


Stockholm, 24 maj, 2019

Inledning

Den 4 januari så lämnar Robert Ekström sin roll som VD och den 7:e tillträdde jag en kombinerad roll som interim-VD och Produktionschef.

Det första kvartalet 2019 har präglats av arbete med att växla upp vår produktionskapacitet ytterligare och ta våra kund-dialoger till order.

Produktion

Sedan tidigare har vi en etablerad produktions- kapacitet men vi arbetar nu med att flytta denna till etablerade produktionsenheter i Europa för att säkerställa en fullt ut ISO-certifierad verksamhet med möjlighet att hantera riktigt stora volymer. Detta gäller för samtliga PCB-steg men nu även för arbetet med etsning där vi just nu färdigställer processen med hög kapacitet.

Vår pläteringslinje i Stockholm är validerad och redo att producera. Denna har en mångdubbelt högre kapacitet än den vi ersatt, men fortsätter att vara vår flaskhals. Fördelen med denna utrustning är att den är fullt skalbar och är lätt att duplicera till en ringa investering.

Lokaler

Vi har etablerat oss i nya mer funktionella lokaler på Grev Turegatan i Stockholm. Med egna lokaler ger det oss nya möjligheter att möta kunder, investerare och samarbetspartners. Vi har även uppgraderat vår verksamhet på KTH där vi nu har större och bättre lokaler för vår R&D.

Investeringar

Under kvartalet har vi färdigställt pläterings- linan samt en del analysutrustning.

Vi ser inga nya större investeringsbehov då vi nu etablerar produktionskapacitet externt. Strategin kring IP kvarstår där vi kompletterat

vårt befintliga med fler för att säkra långsiktighet i bolaget, avvaktar nu godkännande. Vi kommer under året att lämna in ytterligare några för att säkerställa vår strategi.

Kunder/Marknad

Under kvartalet har vi fortsatt konstruktiva samtal med ShortLink där vi kan se en positiv utveckling för flera applikationer vi diskuterar.

Vi för även samtal med andra potentiella samarbetspartners för att där närma oss ett avtal. I arbetet med en av dem, en global komponentproducent, har vi nu en tät och konstruktiv dialog. Dialogen kan, om den når ända fram, leda till riktigt stora volymer.

Vi har idag mest intensiva dialoger inom konsumentelektronik, men har även startat upp ett samarbete med Gävle Högskola (Bygg, Energi och Miljöteknik) kring Flux/värmeflöde. Där har vi förhoppningar att tillsammans skapa kundintresse inom ytterligare ett segment.

Media

Vi har under kvartalet varit blygsamt synliga i media. Vi deltog på FS Markets event i februari där jag och Niklas Kvist presenterade oss som företag och vår produkts potential. Finns intresse av denna film så gå in på vår hemsida och titta på den.

Då vi nu tagit viktiga steg inom både produktion och i våra kundrelationer så är jag övertygad om att vi kommer att vara mer synliga under kommande kvartal.

Vi har nu i dagarna anställt en ordinarie VD i Per Lindeberg. Med Per har vi nu ytterligare kraft att arbeta med kundrelationer och göra oss mer synliga i media.

Med vänlig hälsning, Leif Borg