Intervju med JonDeTechs VD, Per Lindeberg

Se JonDeTechs VD Per Lindebergs intervjuas av Red Eyes Viktor Westman. Per talar om sin bakgrund, JonDeTechs “Go to market” strategi och de prioriteringarna som ligger närmast i tiden. Se här: