Disclaimer

JonDeTech Sensors AB (publ)

VIKTIG INFORMATION

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech eller "Bolaget") webbplats endast avsedd och tillgänglig för personer som är bosatta och befinner sig i Sverige samt till behöriga personer som är bosatta och befinner sig i jurisdiktioner utanför Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Vänligen välj det land där du är bosatt:

Ange landet där du bor:

Jag befinner mig för närvarande i: