Finansiell kalender

maj 04 2022
Årsstämma 2022
Delårsrapport Q1 2022
april 13 2022
Årsredovisning 2021

Årsredovisningen publiceras under vecka 15. 

februari 18 2022
Bokslutskommuniké 2021
1
2