Presentationer

JondeTech om utvecklingssamarbeten med OFILM & project Athena
Presentation Jon De Tech CEO Per Lindeberg Redeye 2020-08-25
Intervju med JonDeTechs vd Per Lindeberg
JonDeTech's vd Per Lindeberg presenterar på RedEye Digital Investment Forum 16:e april
Intervju med JonDeTechs vd Per Lindeberg
Aktiedagen Stockholm 15 oktober 2019