Presentationer

JonDeTech - Naventus Technology Summit 6 Oktober 2020

VD Per Lindeberg presenterar på Investor Forum Online 10 September
Aktiedagen digitalt 8 september 2020
JondeTech om utvecklingssamarbeten med OFILM & project Athena
Presentation Jon De Tech CEO Per Lindeberg Redeye 2020-08-25
Intervju med JonDeTechs vd Per Lindeberg