Varför investera?

Kunskap i världsklass

Efter tretton års forskning besitter JonDeTech ett världsledande know-how inom vertikalt konfigurerade nanoteknologiska IR sensorer i plast. Dagens produkt kan mäta värmestrålning, vilket kan användas till ett antal olika applikationer, bland annat för att göra elektronik och byggnader mer energieffektiva. Forskning har inletts för att i framtiden kunna utveckla applikationer som kommer att kunna förlänga batteritider genom att alstra ström med hjälp av, exempelvis kroppsvärme.

Hög IPR

JonDeTech har en tydlig IP strategi och jobbar kontinuerligt med att skydda såväl uppbyggnad och tillverkning som applikationsdesigner av- och med sensorn. Patent finns för bland annat konstruktion, men är också inlämnat för applikationer som Närvaro applikation för skärmsläckning av Laptops och mobiler samt överhettnings larm av elektroniska komponenter, bägge med en ny, kostnads- och yteffektiv applikations design unik för sensorns egenskaper.  

Skalbarhet i produktion

Till skillnad från de konventionella IR sensorerna på marknaden idag, som kräver tillverkning i specialbyggda fabriker för att klara av alla processteg, kan JonDeTechs sensorer legotillverkas genom så kallad fabless-tillverkning hos befintliga, ISO certifierade tredjepartsleverantörer. 

En stor fördel med fabless-tillverkningen är att volymerna snabbt kan justeras utifrån efterfrågan, utan att öka Capex och riskera eget kapital. Produktionskapaciteten beräknas kunna ligga på de nivåer som krävs för att vara en komponentleverantör till stora aktörer på den globala konsumentelektronikmarknaden.

En sensor som omdefinierar applikationsdesignen

Genom att JonDeTech’s sensorelement är robust och kan användas utan inkapsling och med färre komponenter, så kan applikationsdesignen förenklas och därmed göra lösningen mer kostnadseffektiv. I traditionell värmesensorsensor teknologi är membranen så känsliga att de måste byggas in i en metallkapsel, tillsammans med annan elektronik, för att fungera.

Sensormarknaden – en stadigt växande framtidsmarknad

Sensorer används mer och mer för olika funktioner i såväl konsumentelektronik som i robotar, byggnader, bilar med mera för att till exempel samla in data eller effektivisera energiåtgång eller ventilation.

Under ett par år har sensormarknaden vuxit starkt och stabilt. Kraven på sensortillverkarna att kunna producera högre volymer med billigare sensorer kommer bara att fortsätta.

Vi ser idag att stora konsumentelektronikföretag utvecklar applikationer för att optimera batteritiden genom att släcka skärmen i laptops, surfplattor och mobiltelefoner om ingen individ befinner sig framför den. Gartners prognos vittnar om en stabil marknad för dessa produkter med en produktion på cirka 2,1 miljarder enheter per år fram till 2021.