KORT OM JONDETECH

Bolagets registrerade firma, tillika handelsbeteckning, är JonDeTech Sensors AB (publ). Bolagets organisationsnummer är 556951-8532. JonDeTech Sensors AB är ett svenskt publikt aktiebolag, bildat i Sverige, vars verksamhet bedrivs enligt svensk rätt. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551).