24 maj 2019

Delårsrapport Q1, 2019

30 augusti 2019

Delårsrapport Q2, 2019

15 november 2019

Delårsrapport Q3, 2019

20 februari 2020

Bokslutskommuniké 2019