2018

Delårsrapport januari – september finns här

Delårsrapport januari – juni 2018 finns här

2017

Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 finns här.

2016

Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 finns här.

 

JonDeTech Licensing AB

2017

Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 finns här.