Finansiella rapporter

2019

Bokslutskommuniké januari-december 2019 finns här  

Delårsrapport januari-september 2019 finns här

Delårsrapport januari-juni 2019 finns här

Delårsrapport januari-mars 2019 finns här

2018

Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 finns här.

Bokslutskommuniké januari-december finns här

Delårsrapport januari – september finns här

Delårsrapport januari – juni 2018 finns här

2017

Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 finns här.

2016

Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 finns här.