Här finner ni tilläggsdokument avseende noteringen för nedladdning:

JonDeTech Sensors AB (publ) – Förenklad bolagsbeskrivning

Här finner ni JonDeTechs prospekt för nedladdning:

Inbjudan till teckning av aktier i JonDeTech Sensors AB (publ) 

Här finner ni en kortfattad beskrivning, en Teaser, för nedladdning:

Information om teckning av aktier