Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB är sedan 2015 JonDeTechs revisor.

Huvudansvarig revisor är Per Andersson.