Styrelsen

Michael Olsson
Styrelseordförande
 
Michael Olsson (född 1972) är verksam som arbetande styrelseordförande i Bolaget sedan 2014, samt styrelseledamot sedan 2014.
Utbildning: Business and Economics, IHM Business School

Andra pågående uppdrag: O&G Holding AB, O&G Innovation AB, Chromafora AB, JonDeTech Licensing AB, JonDeTech Sensors AB
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren):  
O&G Licensing AB, O&G Research & Development AB
Oberoende till bolaget och bolagets styrelse:
NEJ
Oberoende till större ägare: NEJ

Aktieinnehav i Bolaget
3 997 240 (via bolag)
Teckningsoptionsinnehav i Bolaget
0

 


Bengt Lindblad
Styrelseledamot

 

Bengt Lindblad (född 1965) är verksam som styrelseledamot i Bolaget sedan 2015.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, Linköpings Universitet.

 

Övriga pågående uppdrag
Alfa Kraft Fonder AB Styrelseledamot/Verkställande direktör, Kostcoachen Sverige AB Styrelseordförande, JEBEL Investment AB Styrelseledamot, Linden Leaf AB Styrelseledamot, JonDeTech Licensing AB Styrelseledamot, Fastighetsräntefonden Tessin AB Styrelseledamot/Verkställande direktör
Tidigare uppdrag (de senaste fem åren) 
Alfa Kraft AB Styrelseledamot, Alfta Kraft Fonder AB Styrelseordförande, Golden Oak Invest AB Styrelseledamot, Alfa Kraft AB Verkställande direktör, Malte Månson Holdong AB (publ) Styrelseledamot, Linden Leaf AB Styrelseordförande

Oberoende till bolaget och bolagets styrelse: JA
Oberoende till större ägare: JA

Aktieinnehav i Bolaget

1 350 000 (via bolag)

Teckningsoptionsinnehav i Bolaget

0

 

 


Mikael Lindeberg

Styrelseledamot
Mikael Lindeberg (född 1972) är verksam som styrelseledamot i Bolaget sedan 2014.
Utbildning: Ph.D., Materials Science, Uppsala Universitet och Engineering Physics in Materials Science, Uppsala Universitet.
Andra pågående uppdrag: –
Tidigare uppdrag (de senaste 5 åren): –
Oberoende till bolaget och bolagets ledning: Nej
Oberoende till större ägare: Nej 
Aktieinnehav i Bolaget
2 488 000
Teckningsoptionsinnehav i Bolaget
0

 


Magnus Eneström

Styrelseledamot
Magnus Eneström (född 1967) är verksam som styrelseledamot i bolaget sedan 2019.
Utbildning: KTH, Msc ME
Andra pågående uppdrag: Ordförande och ägare Topick AB, Ordförande och ägare Erwator AB, Ordförande och MAQ AB, Ordförande Göranssonska skog AB, Ordförande Broene AB, Ledamot Neque AB, Ledamot Graphmatech AB, Ledamot Electrofoil AB.
Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Affärsansvarig Berotec AB Stockholm
Oberoende till bolaget och bolagets styrelse: JA
Oberoende till större ägare: JA
Aktieinnehav i bolaget: 
110 000 aktier (via bolag)
Teckningsoptionsinnehav i Bolaget:
0
 

Johan Lodenius

Styrelseledamot
Johan Lodenius (född 1963) är verksam som styrelseledamot i bolaget sedan 2018.
Utbildning: Bachelor of Science från Lunds Tekniska Högskola
Andra pågående uppdrag: –
Tidigare uppdrag (senaste fem åren):
CMO Mediatek
Oberoende till bolaget och bolagets styrelse: JA
Oberoende till större ägare: JA
Aktieinnehav i Bolaget:
0
Teckningsoptionsinnehav:
75 000 

 


Ledande befattningshavare

Per Lindeberg
CEO

 

Per Lindeberg (född 1972) är anställd som Verkställande Direktör sedan maj 2019.

Utbildning: Examen från KTH i Stockholm och har bedrivit MBA-studier vid Stockholms universitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot och delägare i Memberson Pte Ltd (Singapore) sedan 2008.

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): CEO Aura Light Group AB, CEO Oakwell Group Pte Ltd , Styrelseledamot EQHO Globalization Pte Ltd

 

Aktieinnehav i Bolaget
175 036
Teckningsoptionsinnehav i Bolaget
650 000

 

 


Leif Borg
COO

 

Leif Borg (född 1963) är anställd som Produktionschef sedan nov 2018.

Utbildning: Teknisk Ingenjör samt Lean production, JMac i Japan.

 

Andra pågående uppdrag:  –

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): CEO at Borg management AB. Head of Printworks, Crane currency AB in Tumba, Maintenance Manager, Eberspächer Exhaust Technology in Nyköping.

 

Aktieinnehav i Bolaget
7 000

Teckningsoptionsinnehav i Bolaget
120 000

 


Erik Mossakowski

CFO


Erik Mossakowski (född 1979) CFO sedan November 2019.

Utbildning: Master of Science in Industrial Engineering & Business Management, Royal Institute of Technology,
Master of Science in International Business and Economics, Stockholm School of Economics,
Post-Graduate Master in International Management, Community of European Management Schools (CEMS)


Andra pågående uppdrag:

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Vice President, Finance, Global Customer Account (GCU) América Móvil, Ericsson Mexico, Mexico City, Vice President, Finance, Ericsson Singapore & Brunei, Singapore,
Senior Financial Advisor, Asia-Pacific, Ericsson Credit, Kuala Lumpur

 

Aktieinnehav i Bolaget
11 458
Teckningsoptionsinnehav i Bolaget
100 000

 


Michael Olsson

Business development

 

Michael Olsson (född 1972) är anställd sedan maj 2018 som ansvarig för bolagets affärsutveckling.

Utbildning: Business and Economics, IHM Business School.

 

Andra pågående uppdrag: O&G Holding AB, O&G  Innovation AB, Chromafora AB, JonDeTech Licensing AB, JonDeTech Sensors AB

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): O&G Licensing AB,  O&G Research and development AB


Aktieinnehav i Bolaget

3 997 240 (via bolag)


Teckningsoptionsinnehav i Bolaget

0

 

 


Mikael Lindeberg
Head of R&D and founder

 

Mikael Lindeberg (född 1972) är verksam som styrelseledamot i Bolaget sedan 2013 och anställd i bolaget sedan 2014.
Utbildning: Ph.D., Materials Science, Uppsala Universitet och Engineering Physics in Materials Science, Uppsala Universitet.

 

Andra pågående uppdrag:

Tidigare uppdrag (senaste 5 åren): 


Aktieinnehav i Bolaget 
2 488 000
Teckningsoptionsinnehav i Bolaget
0

 

 


Niklas Kvist
Head of Sales & Engineering

 

Niklas Kvist (född 1979) Head of Engineering & Sales och är anställd i Bolaget sedan 2016.

Utbildning: Civilingenjörsexamen, Elektronikdesign, Linköpings Universitet

 

Andra pågående uppdrag: –

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Owner of Twigtec AB, Berotec consultant, CTO and Co-founder of Wifog AB

Aktieinnehav i Bolaget

99 500

Teckningsoptionsinnehav i Bolaget
175 000