Styrelsen

Michael Olsson
Styrelseordförande

Michael Olsson (född 1972) är verksam som arbetande styrelseordförande i Bolaget sedan 2014, samt styrelseledamot sedan 2014.
Utbildning: Business and Economics, IHM Business School

Aktieinnehav i Bolaget
4 083 024 (via bolag)

Teckningsoptionsinnehav i Bolaget
0
___________________________________________________________________________

Bengt Lindblad
Styrelseledamot

Bengt Lindblad (född 1965) är verksam som styrelseledamot i Bolaget sedan 2015.
Utbildning: Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, Linköpings Universitet.

Aktieinnehav i Bolaget
1 350 000 (via bolag)

Teckningsoptionsinnehav i Bolaget
0
___________________________________________________________________________

Mikael Lindeberg
Styrelseledamot

Mikael Lindeberg (född 1972) är verksam som styrelseledamot i Bolaget sedan 2013.
Utbildning: Ph.D., Materials Science, Uppsala Universitet och Engineering Physics in Materials Science, Uppsala Universitet.

Aktieinnehav i Bolaget
2 534 000

Teckningsoptionsinnehav i Bolaget
0
___________________________________________________________________________

Patrik Lundström
Styrelseledamot

Patrik Lundström (född 1967) är verksam som styrelseledamot i Bolaget sedan 2014.
Utbildning: Executive MBA, Handelshögskolan i Stockholm och Chemical Engineering, KTH.

Aktieinnehav i Bolaget
1 724 976 (via bolag)

Teckningsoptionsinnehav i Bolaget
0
___________________________________________________________________________

Johan Lodenius
Styrelseledamot

Johan Lodenius (född 1965) är verksam som styrelseledamot i Bolaget sedan 2018.
Utbildning: Bachelor of Science från Lunds Tekniska Högskola.

Aktieinnehav i Bolaget
0

Teckningsoptionsinnehav i Bolaget
75 000 av Serie 2018:2
___________________________________________________________________________

Ledande befattningshavare

Leif Borg
Tillförordnad Verkställande direktör/ COO

Aktieinnehav i Bolaget
4 000

Teckningsoptionsinnehav i Bolaget
50 000
___________________________________________________________________________

Anders Stensson
CFO

Aktieinnehav i Bolaget
0

Teckningsoptionsinnehav i Bolaget
50 000
___________________________________________________________________________

Mikael Lindeberg
Head of R&D & Production

Mikael Lindeberg (född 1972) är verksam som styrelseledamot i Bolaget sedan 2013.
Utbildning: Ph.D., Materials Science, Uppsala Universitet och Engineering Physics in Materials Science, Uppsala Universitet

Aktieinnehav i Bolaget
2 534 000

Teckningsoptionsinnehav i Bolaget
0

___________________________________________________________________________

Niklas Kvist
Head of Sales & Engineering

Aktieinnehav i Bolaget
46 000

Teckningsoptionsinnehav i Bolaget
100 000