Styrelsen

Michael Olsson
Styrelseordförande

Michael Olsson (född 1972) är verksam som arbetande styrelseordförande i Bolaget sedan 2014, samt styrelseledamot sedan 2014.

Utbildning: Business and Economics, IHM Business School

Aktieinnehav i Bolaget
4 083 024 (via bolag)

Teckningsoptionsinnehav i Bolaget
0


Bengt Lindblad
Styrelseledamot

Bengt Lindblad (född 1965) är verksam som styrelseledamot i Bolaget sedan 2015.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, Linköpings Universitet.

Aktieinnehav i Bolaget
1 350 000 (via bolag)

Teckningsoptionsinnehav i Bolaget
0


Mikael Lindeberg
Styrelseledamot

Mikael Lindeberg (född 1972) är verksam som styrelseledamot i Bolaget sedan 2013.

Utbildning: Ph.D., Materials Science, Uppsala Universitet och Engineering Physics in Materials Science, Uppsala Universitet.

Aktieinnehav i Bolaget
2 534 000

Teckningsoptionsinnehav i Bolaget
0


Patrik Lundström
Styrelseledamot

Patrik Lundström (född 1967) är verksam som styrelseledamot i Bolaget sedan 2014.

Utbildning: Executive MBA, Handelshögskolan i Stockholm och Chemical Engineering, KTH.

Aktieinnehav i Bolaget
1 724 976 (via bolag)

Teckningsoptionsinnehav i Bolaget
0


Johan Lodenius
Styrelseledamot

Johan Lodenius (född 1965) är verksam som styrelseledamot i Bolaget sedan 2018.

Utbildning: Bachelor of Science från Lunds Tekniska Högskola.

Aktieinnehav i Bolaget
0

Teckningsoptionsinnehav i Bolaget
75 000 av Serie 2018:2


Ledande befattningshavare

Leif Borg
Tillförordnad Verkställande direktör/ COO

Leif Borg (född 1963) är anställd som Interim VD sedan jan 2019 och Produktionschef sedan nov 2018.

Utbildning: Teknisk Ingenjör samt Lean production, JMac i Japan.

Aktieinnehav i Bolaget
4 000

Teckningsoptionsinnehav i Bolaget
50 000


Anders Stensson
CFO

Anders Stensson (född 1960) CFO, Konsult sedan december 2018.

Utbildning: Magisterexamen i ekonomi vid Uppsala Universitet och Handelshögskolan i Göteborg.

Aktieinnehav i Bolaget
0

Teckningsoptionsinnehav i Bolaget
50 000


Michael Olsson (född 1972) är anställd sedan maj 2018 som ansvarig för bolagets affärsutveckling.

Utbildning: Business and Economics, IHM Business School.

Aktieinnehav i Bolaget:

4 083 024 (via bolag)

Teckningsoptionsinnehav i Bolaget:

0


Mikael Lindeberg
Head of R&D & Production

Mikael Lindeberg (född 1972) är verksam som styrelseledamot i Bolaget sedan 2013.

Utbildning: Ph.D., Materials Science, Uppsala Universitet och Engineering Physics in Materials Science, Uppsala Universitet

Aktieinnehav i Bolaget
2 534 000

Teckningsoptionsinnehav i Bolaget
0


Niklas Kvist
Head of Sales & Engineering

Niklas Kvist (född 1979) Head of Engineering & Sales och är anställd i Bolaget sedan 2016.

Utbildning: Civilingenjörsexamen, Elektronikdesign, Linköpings Universitet

Aktieinnehav i Bolaget
46 000

Teckningsoptionsinnehav i Bolaget
100 000