JonDeTech välkomnar Didier Pineau-Valencienne, tidigare vd för Schneider Electric, som större aktieägare

JonDeTech har fått information om att Didier Pineau-Valencienne har förvärvat 1 000 000 aktier och att han därefter, i kombination med sitt tidigare innehav, äger 1 435 000 aktier motsvarande cirka 7,92 procent av aktiekapitalet. 

– Didier Pineau-Valencienne har varit aktieägare sedan december 2015. Det är hedrande att han har valt att öka sitt ägande och vi ser det som en förtroendehandling nu när JonDeTech går in i kommersialiseringsfasen, säger Michael Olsson, styrelseordförande JonDeTech. 

–  Jag har följt JonDeTech en tid nu och är övertygad om att deras IR-sensor baserad på nanoteknologi kommer att ta plats i en rad olika applikationer. I synnerhet som man nyligen validerade sin produktionsprocess och anställde en ny vd, säger Didier Pineau-Valencienne. 

För mer information, kontakta:

Michael Olsson, Styrelseordförande JonDeTech, mejl: michael.olsson@jondetech.se.

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.