Press releases

IR-sensorutvecklaren JonDeTech offentliggör prospekt och genomför nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North

JonDeTech Sensors AB (publ), (”JonDeTech” eller ”Bolaget”), den svenska tillverkaren av en av världens minsta IR-sensorer, offentliggör prospekt inför den planerade noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm i maj. Imorgon påbörjas teckning av aktier i Bolaget i en publik nyemission om högst 30 miljoner kronor. I samband med emissionen agerar Redeye finansiell rådgivare och Nordnet selling-agent och emissionsinstitut. Teckningsperioden löper från och med den 27 april till och med den 14 maj. Första handelsdag på Nasdaq First North förväntas bli den 25 maj.

Svenska JonDeTech har utvecklat en infraröd sensor (IR) för kontaktlös mätning av temperaturer och värmeflöden samt närvarodetektion. Tack vare innovativ nanoteknik kan Bolaget uppnå prestanda likt befintliga IR-sensorer, men utan behov av optik och inkapsling. Det innebär att Bolagets sensor är ned till en tiondel så stor som konventionella sensorer och kan produceras och integreras för ned till en tiondel av priset.

JonDeTech har godkänts för notering på Nasdaq First North Stockholm förutsatt att vissa villkor uppfylls. Första dag för handel med Bolagets aktier förväntas bliden 25 maj 2018. Bolaget genomför i samband med detta en nyemission av aktier riktad till allmänheten och institutionella investerare i Sverige. Teckning av aktier startar imorgon den 27 april och pågår t o m den 14 maj. Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget 30 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Likviden kommer bland annat att användas till investeringar i högvolymsproduktion, kommersialisering (rekrytering av säljpersonal samt marknadsföring), utveckling av produktionsprocessen och kundapplikation samt som rörelsekapital.

JonDeTech har erhållit teckningsåtaganden, från befintliga aktieägare samt externa investerare, motsvarande cirka 66,7 procent av emissionslikviden, d v s cirka 20 miljoner kronor. Prospektet för nyemissionen godkändes den 26 april 2018 av Finansinspektionen.

Ledande ställning på en snabbväxande global marknad

JonDeTech ligger i framkant på en världsmarknad för sensorer som växer mycket snabbt inom flertalet segment. JonDeTechs IR-sensor kan produceras i höga volymer till låg kostnad, vilket gör den lämplig inom bland annat konsumentelektronik såsom mobiltelefoner, Internet of Things, medicinsk teknik, byggteknik och andra områden där det finns behov av IR-sensorer i stora volymer.

Erbjudandet i sammandrag:

 • Erbjudandet riktar sig till allmänheten och institutionella investerare i Sverige och omfattar högst 1 875 000 aktier.
 • Erbjudandet tillför Bolaget högst 30 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
 • Teckningsåtaganden om cirka 20 MSEK, motsvarande cirka 66,7% av emissionen.

Viktiga datum:

 • Prospektet publiceras: 26 april 2018
 • Anmälningsperiod: 27 april – 14 maj 2018
 • Likviddag: omkring den 21 maj 2018
 • Preliminär första dag för handel: 25 maj 2018

Priset per aktie är 16 kronor och minsta teckningspost är 350 aktier motsvarande 5 600 kronor.

Prospekt, folder och anmälningssedel

Prospekt och informationsfolder kommer finnas tillgängligt på www.jondetech.se, www.redeye.se samt www.nordnet.se. Anmälningssedel kommer att finnas tillgänglig på www.redeye.se och www.nordnet.se när teckningsperioden inleds.

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Certified Adviser till Bolaget i samband med nyemissionen och noteringen. Nordnet Bank AB agerar emissionsinsitut och selling-agent i emissionen. Advokatfirman Törngren Magnell är juridisk rådgivare.

För bilder vänligen besök: https://www.jondetech.se/news/press-material/

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

För ytterligare information kontakta:

Robert Ekström
VD, JonDeTech
robert.ekstrom@jondetech.se
+46 72 525 05 25

Om JonDeTech
JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik, mobiltelefoni, smarta fönster och medicinsk teknik. Bolagets grundades 2008. Läs mer på http://www.jondetech.se/ eller se hur IR-sensorn fungerar på https://www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8

Börsaktuella JonDeTech värvar halvledarexperten Johan Lodenius till sin styrelse

PRESSMEDDELANDE

– skall hjälpa företaget erövra världsmarknaden för IR-sensorer

Med över 20 års erfarenhet från ledande positioner inom globala telekom- och halvledarjättar som Qualcomm och Mediatek, var han med och förändrade marknaden för hur mobiler byggs och standarder sätts. Nu tar den svenska mobilteknikexperten Johan Lodenius plats i styrelsen hos tillverkaren av en av världens minsta IR-sensor, svenska JonDeTech. ”Johans internationella erfarenhet blir ovärderlig när vi nu skall skapa internationella affärer”, säger Robert Ekström, VD, JonDeTech. JonDeTech offentliggjorde nyligen planer på en nyemission och en notering på Nasdaq First North Stockholm under det andra kvartalet.

Johan Lodenius tar plats i styrelsen för JonDeTech, ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför IR-sensorteknik, byggd på nanoteknik med fokus på volymmarknaden inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoni. Johan Lodenius är tidigare chef för marknadsföring och produktledning på den amerikanska halvledar- och telekomjätten Qualcomm där han formulerade strategin och initierade försäljning av chippetoch programvara till andra mobiltillverkare, något bolaget tjänar mest i världen på i dag.

– Genom ett genombrott inom nanoteknologi har JonDeTech tagit fram och patenterat en helt ny typ av sensorteknik som har potential att bli ledande på en gigantisk världsmarknad inom exempelvis konsumentelektronik, hälsa och miljlö, något jag ser fram emot att få bidra till. JonDeTechs IR-sensorer är bara ned till en tiondel så tjocka som konventionella sensorer,  kan tillverkas i höga volymer till låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer, säger Johan Lodenius.

Johan Lodenius har också en bakgrund som entreprenör då han ledde mikroprocessorbolaget Coresonic AB till en exit år 2012 då de blev uppköpta av det taiwanesiska halvledarjätten MediaTek, där han satt i ledningsgruppen som global marknadschef (CMO) tills förra året. Idag är han egenanställd affärsrådgivare och numera alltså även styrelseledamot i JonDeTech.

– Johan Lodenius tillför exceptionell teknisk kunskap parat med lång internationell erfarenhet av mobil- och elektronikmarknaderna på allra högsta globala nivå, med en djup förståelse för hur vår marknad fungerar och agerar. Han kommer att bli ytterst värdefull i vår fortsatta expansion, säger Robert Ekström, VD för JonDeTech.

Bolaget offentliggjorde nyligen att man kommer ansöka om en notering på Nasdaq First North Stockholm under andra kvartalet i år, och i samband med detta ta in upp till 30 miljoner kronor i en publik nyemission.

JonDeTechs sensorer är väldigt små och tunna (tjocklek 0,2 mm) jämfört med konventionella sensorer vilket gör att de kan integreras i många olika produkter. JonDeTech vänder sig i första hand till internationella kunder, som utvecklar applikationer inom konsumentelektronik och Internet of Things.

För bild på Johan Lodenius, se https://www.linkedin.com/in/johan-lodenius-92a456/

För ytterligare information kontakta:
Robert Ekström
VD, JonDeTech
robert.ekstrom@jondetech.se
+46 72 525 05 25

Johan Lodenius
Styrelseledamot, JonDeTech
johan.lodenius@jondetech.se

Om JonDeTech
JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Företagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoni. Företaget grundades 2008. Läs mer på http://www.jondetech.se/eller se hur IR-sensorn fungerar på https://www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8

Pressmeddelande som PDF:

Börsaktuella JonDeTech värvar halvledarexperten Johan Lodenius till sin styrelse – skall hjälpa företaget erövra världsmarknaden för IR-sensorer

Semiconductor expert Johan Lodenius enters the Board of disruptive Swedish IR sensor developer JonDeTech

 

IR-sensorutvecklaren JonDeTech siktar på notering på Nasdaq First North

PRESSMEDDELANDE, 2018-04-19

JonDeTechSensors AB (publ) (”JonDeTech”), tillverkaren av en av världens minsta IR-sensor, avser att genomföra en publik nyemission om högst 30 miljoner kronor samt ansöka om en notering av bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm under Q2 i år.  

Svenska JonDeTech har utvecklat en infraröd sensor (IR) för kontaktlös mätning av temperaturer och värmeflöden samt närvarodetektion. Tack vare innovativ nanoteknik kan JonDeTech uppnå prestanda likt befintliga IR-sensorer, men utan behov av optik och inkapsling. Det innebär att JonDeTechs sensor är ned till bara en tiondel så stor som konventionella sensorer och betydligt billigare att integrera.

JonDeTech avser att notera bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholmunder Q2 2018 och i samband med detta genomföra en nyemission som förväntas inbringa högst 30 miljoner kronor före emissionskostnader. JonDeTech tog i mars förra året in cirka 48 miljoner kronor från en grupp investerare.

Vi har redan en stark kassa, men vill accelerera teknikutveckling, tillväxt och marknadsföring på främst den asiatiska marknaden eftersom vi ser en stor potential att där ta en ledande position med vår innovativa sensor. En notering ger dessutom en likviditet i aktien som gynnar alla befintliga aktieägare och en möjlighet för nya investerare att bli delägare i svensk spjutspetsteknik för en stor global marknad, säger Robert Ekström, VD på JonDeTech.

JonDeTech ligger i framkant på en världsmarknad för sensorer. JonDeTechs IR-sensor kan produceras i höga volymer till mycket låg kostnad vilket gör den lämplig inom bland annat konsumentelektronik, ”Internet of Things”, medicinsk teknik, smarta fönster och andra områden med behov av IR-sensorer i stora volymer.

Redeye är finansiell rådgivare och Advokatfirman Törngren Magnell legal rådgivare till JonDeTech i samband med den planerade nyemissionen och noteringen. JonDeTech genomför för närvarande en serie investerarträffar i samarbete med Redeye:

19 april: Investerarmöte, Malmö/Öresund, https://www.redeye.se/events#/event/579668

24 april: Investerarmöte, Stockholm, https://www.redeye.se/events#/event/578504

 

För bilder vänligen besök: https://www.jondetech.se/news/press-material/

För ytterligare information kontakta:
Robert Ekström
VD,  JonDeTech
robert.ekstrom@jondetech.se
+46 72 525 05 25

Om JonDeTech
JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Företagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik, mobiltelefoni, smarta fönster och medicinsk teknik. Företaget grundades 2008. Läs mer på http://www.jondetech.se/eller se hur IR-sensorn fungerar på https://www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8

 

JonDeTech söker applikationsingenjör med erfarenhet av elektronik och lågnivåprogrammering

 

Sedan 2008 har JonDeTech forskat och utvecklat nästa generations IR-sensor. Nu står vi redo att lansera vår unika och patenterade nano sensor på marknaden!

JonDeTechs sensor mäter temperatur, närvaro och flux (värmeflöde), våra fokusområden är inom Konsumentelektronik, IOT och Medtech. Med den unika patenterade designen är sensorn robust och kan användas utan inkapsling, det är världens tunnaste IR-sensor och kan produceras i mycket höga volymer. Det är därför vi kallar det för nästa generations IR-sensor. Responsen från marknaden har varit mycket god tack vare sensorns unika egenskaper och de nya applikationer som kan skapas.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en stjärna inom elektronik och hårdvarunära programmering som kommer att ingå i ett litet snabbrörligt ingenjörsteam som utvecklar och förbättrar våra applikationslösningar på en global marknad. I tjänsten ingår följande arbetsuppgifter:

 • Elektronikdesign för olika sensorapplikationer
 • Lågnivåprogrammering C/C++
 • Teknisk support för ODM/OEM kunder
 • Design och konstruktion av olika referensapplikationer

Erfarenheter och egenskaper

 • Högskole- eller Civilingenjör alt. motsvarande arbetslivserfarenhet
 • 1-3 års arbetslivserfarenhet
 • Van att ta egna initiativ och att arbeta självständigt
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och på engelska.
 • Erfarenhet av .NET/C# är meriterande

För mer information om JonDeTech, se vår hemsida: www.jondetech.se

För mer information om rollen, kontakta Head of Engineering, Niklas Kvist på +46 70 590 3337 eller niklas.kvist@jondetech.se

Vi avser att tillsätta tjänsten snarast och kommer att kalla till intervju fortlöpande. Ansökan, CV och personligt brev skickas till niklas.kvist@jondetech.se.

Innovationsföretaget JonDeTech förstärker med ny Global Account Manager

Svenska JonDeTech, som har utvecklat världens minsta IR-sensor, anställde nyligen Per Ersson som ny CFO. Nu har Sami Chabouni rekryterats in som ny Global Account Manager. Han har tidigare arbetat som VP Business Development på Cybercom och Regional Account Manager på Sonera. Sami kommer att ansvara för att utveckla kundrelationer och skapa nya affärer globalt. Han tillträde sin nya tjänst 22 januari 2018.

Sami har 20 års erfarenhet av global försäljning och affärsutveckling i bland annat Asien med fokus på IT/Telekom men även konsumentelektronik.

– JonDeTech fortsätter sin resa på den växande sensormarknaden. Vår teknologi möjliggör unika applikationer där behov finns för en liten, snabb, formbar, robust och flexibel IR-sensor i stora volymer. Sami är en ledare med mångårig erfarenhet av att framgångsrikt skapa affärer internationellt vilket är till stor nytta när vi nu möter kunder över hela världen, säger Robert Ekström, vd JonDeTech.

– JonDeTech har verkligen något spännande på gång. De har utvecklat nästa generations IR-sensor som snart kommer lanseras på den svenska och internationella marknaden. Jag vill vara med att stärka företagets position, öka lönsamheten och tillgodose kundernas affärsbehov, säger Sami Chabouni.

Per Ersson ny CFO på innovationsföretaget JonDeTech

JonDeTech med sin unika sensorteknologi expanderar med Per Ersson som ny CFO. Han var tidigare CFO på West International AB. Han kommer att ha det övergripande ansvaret för det strategiska budgetarbetet och andra finansiella frågor som rör utvecklingen av företaget. Han tillträde sin nya tjänst 8 januari 2018.

Per har tidigare varit CF O för både noterade och onoterade teknikbolag i tillväxt. Han har dessförinnan en finansiell bakgrund från industriell verksamhet och investeringar inom venture capital.

– JonDeTech utvecklas just nu snabbare än någonsin. Vi har utvecklat vår teknologi och kan nu leverera vår IR-sensor till företag som har behov av en robust och liten IR-sensor som kan produceras i stora volymer. Fortsättningsvis måste vi driva lönsamma affärer och vid behov ta in nytt kapital för att utveckla vår teknologi vidare. Med Pers breda och långa erfarenhet från andra innovationsföretag kan vi nu ta företaget till nästa nivå, säger Robert Ekström, VD JonDeTech.

– Jag ser en enorm potential i JonDeTech i en allt mer uppkopplad värld. Det finns en hel del unikt i sensorteknologin och den nanoteknologi som sensorn bygger på. Ett genombrott på marknaden kan vara nära och den resan är jag gärna med på, säger Per Ersson.

JonDeTech söker erfaren och drivande säljare med teknisk kompetens

Sedan 2008 har JonDeTech forskat och utvecklat nästa generations IR-sensor. Nu står vi redo att lansera vår unika och patenterade nanosensor på marknaden!

JonDeTechs sensor mäter temperatur, närvaro och flux (värmeflöde), våra fokusområden är inom Consumer Electronics, IOT och Medtech. Med den unika patenterade designen är sensorn robust och kan användas utan inkapsling, det är världens tunnaste IR-sensor och kan produceras i mycket höga volymer. Det är därför vi kallar det för nästa generations IR-sensor. Responsen från marknaden har varit mycket god tack vare sensorns unika egenskaper och de nya applikationer som kan skapas.

Vi söker nu högpresterande säljare med förståelse för entreprenörskap, hur man skapar resultat i team, som kan driva våra affärsmöjligheter framåt och vara med och skapa optimal lösning för våra kunder. Vi söker dig som har bakgrund inom försäljning av komponenter inom elektronikindustrin. Du behöver ha god förståelse för elektronik, komponenter och lösningar och vad som adderar värde till våra kunder och även kundens kund. Som säljare är du lösningsorienterad, har en stark drivkraft och ambition och en vilja att lyckas är ett måste. Du kommer att ingå i ett team som består av ledning, forskare, ingenjörer och marknadsförare som alla strävar mot ett mål, att etablera JonDeTech och vår unika sensor på marknaden. Du talar och skriver svenska och engelska flytande. Placering är företagets huvudkontor, HiTech building, Stockholm.

För mer information om rollen, kontakta VD Robert Ekström på 072-525 05 25 eller robert.ekstrom@jondetech.se

Vi vill ha din ansökan, CV, snarast möjligt men senast 28 februari 2018. Vi går igenom ansökningar och genomför intervjuer löpande under ansökningstiden.

JonDeTech rekryterar Anders Jansson från Neonode till ny CTO

JonDeTech växer med Anders Jansson, tidigare Principal engineer på Neonode, som nu ska vara med och vidareutveckla JonDeTechs teknologi och nästa generations IR-sensorer.

På JonDeTech får Anders Jansson rollen som CTO med övergripande teknikansvar för applikationer, tillämpningar och framtida teknikval. Han tillträde sin nya tjänst 24 februari 2017.

– Vi är på väg att ta JonDeTech och vår IR-sensorteknologi till nästa nivå. Avgörande för att lyckas är att fortsätta utveckla vår teknologi och skapa fler applikationer för företag med behov av vår IR-sensor. Med Anders gedigna erfarenhet kommer vi kunna ta dessa viktiga steg, säger Robert Ekström, VD JonDeTech.

Anders Jansson har lång erfarenhet från elektronik, tillverkning och sensormarknaden, bland annat från sin roll som Principal engineer och även som Team Manager Electronics på Neonode.

– Samhället i dag blir mer och mer teknikdrivet vilket skapar nya möjligheter för IR-sensorer. Det kräver att vi fortsätter ligga steget före i utvecklingen. Jag ser en enorm potential i den unika IR-sensor som JonDeTech utvecklat och det ska bli spännande att få vara med på den resan som företaget har framför sig, säger Anders Jansson.

Sedan 2003 har JonDeTech utvecklat en ny typ av IR-sensor som bygger på nanoteknik. IR-sensorn är extremt tunn, formbar och kan produceras till låg tillverkningskostnad i stora volymer. Det gör att den passar för alla typer av tillämpningar med behov av små sensorer där temperatur eller värmeflöden ska mätas.

JonDeTech raises SEK 50 million to expand on a hot sensor market

Swedish innovation company JonDeTech, who developed the world’s thinnest IR sensor, has now brought in SEK 50 million in a new share issue. The funding will allow for further technology development, hire more people and expansion internationally. The investment comes from Pareto Securities.

JonDeTech operates in a growing market. The need for infrared sensors is growing bigger when the world becomes more digital. Gartner has predicted that the market for sensors is 20 billion dollars in 2020.

– We have a lot of interest from investors who see the potential of our unique IR sensor. We have been cautious to find the right investors that can help us to take our technology and business to the next level. With the help of these investments, we will now be able to develop more applications to meet the needs of IR sensors in confined spaces. During this year, we will present several new customer partnerships, says Robert Ekström, CEO JonDeTech.

Since 2003 JonDeTech has developed a new type of infrared sensor based on nanotechnology. The IR sensor is extremely thin, bendable and can be manufactured in a cost efficient way in enormous volumes. This makes it suitable for all kinds of applications that require small sensors where temperature or heat flow to be measured.

– Our IR sensors differs from all other products on the market. Due to its unique properties it opens up for entirely new types of applications using infrared sensors, such as buildings, smart homes, connected cities, environment- and energy technology, consumer electronics, cars, clothing, medtech and security solutions etc, says Robert Ekström.