Pressmeddelanden

Den kinesiska investeringsfonden Jiuyou Fund är den strategiska ägare JonDeTech har letat efter

Som meddelats i ett regulatoriskt pressmeddelande tidigare i dag har JonDeTech Sensors AB (publ) ingått ett term sheet med en stor kinesisk investeringsfond, Jiuyou Equity Investment Fund Management Co. Målet är en investering om 40 miljoner SEK mellan nu och slutet av april.

Jiuyou Fund tillhandahåller inte enbart kapital, utan de fokuserar på att hitta rätt företag med livskraftiga teknologiska projekt och grundläggande IP-rättigheter där Jiuyous team av experter kan användas för att bygga och accelerera värdeskapandet. Utöver investeringsverksamheten så driver Jiuyou även ett kluster av inkubationshubbar, genom vilka de driver fem teknikfokuserade accelerationscentra spridda över hela Kina. Utöver kapital kan Jiuyou Fund också ge värdefull hjälp till JonDeTech inom områden som:

· Etablering av relationer och stöd från större statligt ägda företag (SoE)

· Koordinera kommunikationsarbetet med myndigheter

· Andra praktiska affärsrelaterade frågor

· Myndighetstöd och hjälp att söka lokala finansieringsbidrag för innovationsbolag

Fondens ordförande och verkställande direktör, Frank Liu, har tidigare haft en mycket hög position inom Shanghai City. Frank Liu har under en lång och framgångsrik karriär inom näringsliv och stat specialiserat sig på och varit ansvarig för en mängd inkubationshubbar, där han skapat förutsättningar för både nya ekosystem och teknikbolag. Liu är också en aktiv investerare och grundare av många kinesiska "Silicon Valleys", som till exempel Shanghai Zhangjiang Science Park som är den största i Shanghai-regionen och hela södra Kina. Genom sitt intresse och engagemang i JonDeTech kommer Frank Liu att bli en viktig ambassadör för bolaget genom att skapa uppmärksamhet från helt nya intressenter och höja företagets profil i både redan pågående och framtida processer.

- Vårt stora intresse för JonDeTech är framförallt drivet av deras kunskap inom nanoteknik och hur de har lyckats applicera den kunskapen på ett kommersiellt sensorerbjudande. Vi är dessutom övertygade att teknologin kommer att användas inom många områden och vertikaler. Vi uppskattar också JonDeTechs långsiktiga affärssyn, från den tidiga nanoteknikforskningen fram till den nuvarande kommersialiseringen. Tillsammans kommer vi att se till att företaget lämnar ett starkt fotavtryck i Kina och Asien och vi ser mycket fram emot att följa deras organiska tillväxt inom olika industriella vertikaler, säger Frank Liu, ordförande och verkställande direktör Jiuyou Fund.

- Jag är mycket glad över att vi är på väg att få in Jiuyou Fund som ägare. Utöver finansiell styrka har de ett betydande kontaktnät och en plattform som kommer att hjälpa oss att driva vår tillväxt. Jiuyou uppfyller alla de kriterier som vi satte upp när vi listade egenskaper för en strategisk investeringspartner i vår Go-to-Market-strategi. Detta är verkligen en viktig milstolpe för bolaget och dess aktieägare. Utöver ekonomisk trygghet kommer samarbetet med Jiuyou att leda till fler kundrelationer och i en förlängning att vår sensor integreras in i många högvolymprodukter och ut på marknaden, säger Per Lindeberg, VD JonDeTech.

För mer information, kontakta:

Per Lindeberg, vd JonDeTech, Tel: +46 73 870 00 00, E-mail: per.lindeberg@jondetech.se

Mikael Zillén, Kommunikation JonDeTech: Phone: +46 762 130040, Email: mikael.zillen@boxcomm.se

Emil Esselin, Nordic Relationship Manager, Jiuyou Fund, E-mail: Emil.esselin@jiuyoufund.com

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolaget grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.

2020-06-15

Nanotech-bolaget JonDeTech Sensors AB har beviljats ett patent av Kinas motsvarighet till Patent- och Registreringsverket, CNIPA, för mätning av kroppstemperatur med hjälp av en unik kalibreringsmetod. Metoden gör det möjligt att beräkna temperaturen i kroppen genom att mäta värmeflödet från huden samt hudtemperaturen.

2020-06-08

I slutet av mars meddelade JonDeTech att man lämnat in en ansökan om finansiering från EU:s program Horizon 2020 avseende en vidareutveckling av bolagets IR-sensor. Ansökan uppnådde alla krav avseende forskning, unicitet och marknadspotential men i den stora konkurrensen, 4000 ansökningar mot normala 2000, ansågs bolagets egen förmåga att finansiera utvecklingen vara alltför god.

2020-05-29

Tisdagen 2 juni kommer JonDeTechs vd Per Lindeberg att presentera bolaget vid Redeye Growth Day kl. 12:10. Presentationen kommer att ha ett starkt fokus på samarbetet med OFILM och det nyligen presenterade utvecklingsprojektet avseende att kunna mäta kroppstemperatur med en mobiltelefon.

2020-05-25
Regulatorisk

Detta är det andra projektet som JonDeTech och kinesiska OFILM driver tillsammans och utvecklingsavtalet avser en modul för att möjliggöra mätning av kroppstemperatur med hjälp av mobiltelefonen. Modulen baseras på JonDeTechs kalibrerade sensorelement som gör det möjligt att mäta hudtemperatur med erforderlig noggrannhet. I ett första skede kommer modulen erbjudas som ett mobiltillbehör, på sikt är ambitionen att den ska kunna implementeras direkt in i mobiltelefonen. Utvecklingsarbetet håller ett högt tempo drivet av det stora intresse som finns från marknadens aktörer i kölvattnet på den pågående corona-pandemin.

2020-05-22
Regulatorisk

Den 28 februari 2020 ingick JonDeTech Sensors AB (publ) och Novel Unicorn ett avtal om strategiskt samarbete. Samarbetsavtalet baseras på uppfyllelse av förutbestämda milstolpar där den totala ersättningen om alla milstolpar uppfylls kan uppgå till 8 800 000 teckningsoptioner och 7 500 000 SEK i kontantbetalningar. De första milstolparna är nu uppnådda och Novel Unicorn kommer genom utnyttjande av 1 750 000 teckningsoptioner att erhålla 1 750 000 aktier. Därutöver tillkommer en kontantbetalning om 500 000 SEK.

2020-05-20

JonDeTech har arbetat intensivt med att implementera sin Go-To-Market-strategi, med fokus på en handfull globala leverantörer till högvolymsmarknaden för konsumentelektronik. En nödvändig del i arbetet med att få tillgång till och bilda strategiska allianser med dessa företag är lokal representation. Asia Perspective är ett oberoende konsultföretag med svenskt ursprung som agerar som en länk mellan näringslivet i Nordeuropa och Asien med kontor i hela Kina och Sydostasien. Huvudkontoret i Shanghai kommer att fungera som JonDeTechs representantkontor.

2020-05-20
Regulatorisk

Styrelsen för JonDeTech Sensors AB (publ) har erhållit och godkänt anmälningar om konvertering av samtliga resterande utestående konvertibler av serien Konvertibel 2019/2020 som emitterades i november 2019. Ytterligare 570 000 konvertibler kommer därmed att konverteras till aktier.

1
2
...
8
>>