Pressmeddelanden

Idag inleds nyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO2

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") meddelade igår   teckningskursen för TO2 till 0,0234 SEK där varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i JonDeTech. Teckningsperioden pågår från och med idag till och med den 26 januari 2024.  

- Det sista som hände 2023 var att vi genomförde en första leverans av den paketerade sensorn JIRS40. Leveransen var en viktig milstolpe för JonDeTech, dels var det första produktleveransen, dels är det en tydlig signal till andra potentiella kunder att vi nu kan börja leverera JIRS40 i volym. Det var också startskottet på den kommersialiseringsresa som ligger framför oss under 2024. Året hann dessutom knappt börja innan vi skrev ett första distributörsavtal, vilket vi räknar med ska följas av många fler under året, säger Leif Borg, CEO JonDeTech och fortsätter:

- Med ett starkt fokus på kunddialoger och sälj driver vi nu flertalet mycket intressanta aktiviteter i bolaget. Vi har en tydlig plan på hur vi ska bygga en robust och effektiv organisation baserat på en fabless-struktur. Med en bred portfölj av produkter som kompletterar varandra har vi ett attraktivt erbjudande att visa upp för såväl distributörer som kunder. Jag ser positivt på framtiden och kommer för egen del teckna de TO2:or som jag äger. Jag hoppas att fler vill teckna nya aktier och fortsätta att vara med på resan.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Leif Borg, CEO JonDeTech, tel: +46 73 810 93 10, mail: leif.borg@jondetech.com

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

idag-inleds-nyttjandeperiod-for-teckningsoptioner-av-serie-t-109644

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.