Pressmeddelanden

Intervju med Jan Johannesson, Head of Strategy - om 100 dagar med JonDeTech

För ungefär 100 dagar sedan klev Jan Johannesson in i rollen som strategiansvarig på JonDeTech i syfte att säkra bolagets långsiktiga go-to-market-strategi. Med en bakgrund från en liknande position på biometri-bolaget Fingerprint Cards har Jan tagit med sig bred erfarenhet och kunskap om bland annat det viktiga ekosystem i Asien där en majoritet av potentiella kunder finns. För att ta reda på hur den första tiden har varit ställde vi några frågor till Jan:

1. Hur skulle du beskriva de första 100 dagarna?

Det har varit en otroligt spännande och stimulerande miljö att komma in i, även om pandemin naturligtvis har begränsat möjligheterna till personliga möten. Att träffa hela teamet, som varit oerhört välkomnande, och ta del av deras kompetens har gjort det lätt att sätta sig in i bolaget. JonDeTech är verksamma inom ett väldigt intressant område där deras teknologi och produkt har relevans inom många applikationsområden. Så här långt har jag haft förmånen att jobba ganska brett över många funktioner i organisationen och det är intressant att se hur väl rustat bolaget börjar bli för nästa kapitel i utvecklingen.

2. Med ett produktionsgenombrott i närtid, hur väl rustat är bolaget för att nå ut i ekosystemet?

Utgångsläget kunde knappast vara bättre. Vi har sen tidigare vår relation med OFILM som vi vårdar och utvecklar vidare. En viktig anledningen till vår position, nu och framöver, är att kunderna uppskattar nytänkande och ser en stor attraktionskraft i vår teknologi eftersom den är innovativ och baserad på andra material än de som traditionellt används.

Jag ser att min erfarenhet från andra bolag som varit i liknande situation som den JonDeTech är i just nu är högst relevant och dessutom vill hela teamet verkligen få ut produkter till kunder i hög volym. Även om inte bolaget har kunnat berätta så mycket i detalj vad som sker bakom kulisserna så är det ett högt tempo. Vi arbetar mycket kring produktpresentationer och har brett samarbete mellan produktion och kvalitet för att ta de fina R&D-resultaten från labbet till högvolymsproduktion tillsammans med vår tillverkningspartner VarioPrint.

Samtidigt ser vi ett kommande behov av att stärka upp organisationen med ytterligare resurser för att säkra att vi klarar av att möta kommande kundkrav. Detta är ett angenämt problem och en viktig fas som är helt naturlig för ett produktbolag som JonDeTech som är redo för nästa steg i utvecklingen.

3. Vad tror du om de kommande 100 dagarna?

Jag hoppas och räknar med att de kommer att bli minst lika intensiva som de första 100 dagarna! Efterhand som jag förstår mer av var vissa utmaningar och möjligheter finns kan jag också bidra inom flera områden även om mitt operativa fokus ligger på att stödja försäljning, applikationsteamet och produktion. Det är det som är så spännande med JonDeTech att kunderna är jättenyfikna på vårt erbjudande och att då se hur vi kan exekvera på en go-to-market-strategi är väldigt stimulerande. Jag hoppas också att min breda erfarenhet från high tech industrin kan ge ett bidrag till den spännande resa som jag ser att JonDeTech har framför sig.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Johannesson, Head of Strategy JonDeTech, tel: +46 70 658 08 78, mejl: jan.johannesson@jondetech.se

Mikael Zillén, Investor Relations, tel: +46 76 213 00 40, mejl: mikael.zillen@jondetech.se

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

2021-05-17

Den 5 maj 2021 publicerade JonDeTech för första gången en tidplan med tydliga milstolpar på vägen mot högvolymsproduktion. Hör Leif Borg, tillförordnad vd, och Jan Johannesson, styrelseledamot och strategiansvarig, presentera bolaget och lite mer detaljer kring "Roadmap till högvolym" vid Aktiespararnas digitala event Aktiedagen Göteborg den 17 maj 2021 klockan 19:30.

2021-05-10

Den 5 maj 2021 publicerade JonDeTech för första gången en tidplan med tydliga milstolpar på vägen mot högvolymsproduktion. Leif Borg, tillförordnad vd, och Jan Johannesson, styrelseledamot och strategiansvarig, kommer att presentera bolaget och "Roadmap till högvolym" på Vator Securities digitala Market Update den 10 maj 2021 klockan 14:00.

2021-05-05

JonDeTech har tidigare meddelat att det sedan en längre tid pågår ett intensivt samarbete med bolagets produktionsparter VarioPrint med målet om att nå högvolymproduktion. Det strukturerade utvecklingsarbetet ger på veckobasis viktiga resultat och eliminerar därmed löpande tidigare hinder. Nu är en så pass hög teknisk komfortnivå uppnådd att JonDeTech kan kommunicera en detaljerad tidplan för de milstolpar bolaget ser framför sig på vägen mot en produktion som kan möta den framtida efterfrågan. Nedan beskrivs kommande milstolpar i korthet.

2021-05-04
Regulatorisk

FÖRSTA KVARTALET 2021

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till TSEK 0 (0)

Resultatet efter skatt uppgick till TSEK -7 230 (-6 575)

Resultatet per aktie var SEK -0,27 (-0,36)

Kassaflödet från den löpande verksamheten var TSEK -5 870 (-4 953)

2021-04-28
Regulatorisk

O&G Innovation AB, org.nr. 559006-7483, och Mikael Lindeberg som tillsammans äger cirka 24 procent av kapital och röster i JonDeTech Sensors AB föreslår att tre nya ledamöter ska utses till den styrelse som ska röstas fram vid den kommande årsstämman. De nya ledamöterna är Erik Hallberg, Thomas Krishan och Jan Johannesson. Årsstämman hålls den 4 maj 2021 och där kommer även Erik Hallberg att föreslås till ny styrelseordförande efter Katarina Bonde som avböjt omval.

2021-04-27

För ungefär 100 dagar sedan klev Jan Johannesson in i rollen som strategiansvarig på JonDeTech i syfte att säkra bolagets långsiktiga go-to-market-strategi. Med en bakgrund från en liknande position på biometri-bolaget Fingerprint Cards har Jan tagit med sig bred erfarenhet och kunskap om bland annat det viktiga ekosystem i Asien där en majoritet av potentiella kunder finns. För att ta reda på hur den första tiden har varit ställde vi några frågor till Jan:

2021-04-21

JonDeTechs tillförordnade vd Leif Borg kommer att presentera bolaget på Redeyes digitala event den 22 april klockan 14:20, presentationen pågår i 15 minuter och avslutas med en 5 minuters Q&A-session.

2021-04-13
Regulatorisk

I samband med revision av årsredovisning för 2020 har redovisningen av det samarbetsavtal som JonDeTech och Novel Unicorn ursprungligen slöt i februari 2020 förändrats. I årsredovisning 2020 redovisas den ersättning som utgår under avtalet enligt reglerna för aktiebaserad ersättning, vilket innebär att ett estimerat marknadsvärde på de teckningsoptioner som utgick till Novel Unicorn kostnadsförs. Denna ändring av redovisningsprincip medför att en extra kostnad om MSEK 12,6 redovisas i resultaträkningen samtidigt som eget kapital ökar med motsvarande belopp. Resultatet minskar medan balansomslutningen och kassaflödet är oförändrat.

2021-04-06
Regulatorisk

JonDeTech Sensors AB (publ), org.nr. 556951-8532 ("Bolaget") håller årsstämma tisdagen den 4 maj 2021 klockan 11.00 i Roschier Advokatbyrås lokaler på Brunkebergstorg 2, 111 51 Stockholm.

1
2
...
13
>>
intervju-med-jan-johannesson-head-of-strategy-om-100-dagar-m-85184

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.