Pressmeddelanden

JonDeTech adderar en ny paketerad IR-sensor, JIRS40, till portföljen

I tillägg till det egenutvecklade nanosensor-elementet JIRS30 och det sourcade kisel mems-elementet JIRS10 stärker nu JonDeTechs sin hårdvaruportfölj ytterligare med en paketerad IR-sensor, JIRS40. JIRS40 är i likhet med JIRS10 baserat på kisel mems men är en paketerad produkt som innehåller sensor, förstärkare, termistor, optiskt filter samt inkapsling. Sensorelementet som JIRS40 baseras på finns redan tillgänglig i volym.

Under 2022 utvärderade JonDeTech ett antal IR-sensorelement som redan fanns tillgängliga på marknaden i syfte att kunna implementera i befintliga applikationer för att kunna erbjuda till såväl existerande som nya kunder.

 

JIRS40 är en paketerad sensorprodukt som passar väl in i och kompletterar de existerande produkterna i JonDeTechs portfölj. Utöver sensorns goda egenskaper avseende pris och prestanda fungerar den mycket bra tillsammans med bolagets patenterade mjukvara för närvarodetektion (wake on approach). Det innebär att JIRS40 redan nu kommer att finnas tillgänglig för kunder och partners att utvärdera och kommer även inom kort att kunna levereras i större volymer.

 

- Genom att bredda vår produktportfölj med en paketerad sensor som inom kort kommer att finnas tillgänglig i volym reducerar vi vår time-to-market ytterligare. Med JIRS40, där vår mjukvara och patent utgör en viktig del, kan vi nu erbjuda marknaden en konkurrenskraftig lösning anpassad för att detektera närvaro i passersystem, som exempelvis digitala lås, säger Dean Tosic, vd JonDeTech.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: dean.tosic@jondetech.com

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

jondetech-adderar-en-ny-paketerad-ir-sensor-jirs40-till-port-101856

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.