Pressmeddelanden

JonDeTech beviljas patent för ny gassensor

Deeptech-bolaget JonDeTech har beviljats ett nytt patent för en gassensor utvecklat på bolagets sensorelement gjort i plast. Under det senaste året har JonDeTech beviljats flera patent inom bland annat mätning av kroppstemperatur och överhettningslarm. Det senaste i raden av patent avser en gassensor som tack vare sensorns robusta uppbyggnad och stora detektoryta gör att mätningarna över tid blir stabilare samt ger en enklare kalibrering.

Applikationen tar vara på sensorelementets unika design - en vertikal uppbyggnad med nanotrådar dragna i plast. Designen gör sensorn oerhört tålig och kan till skillnad från konventionella sensorelement användas utan inkapsling samtidigt som de genom att endast använda filter även får en stabilare och pålitligare prestanda.

Med en större aktiv yta blir också avläsningsområdet större och sensorn kan sättas "off focus", vilket innebär att ljuset som bestrålar sensorn inte behöver vara exakt i fokus för att sensorn ska kunna samla in data. Fördelarna är att funktionen blir mer stabil över tid och många gånger blir enklare att kalibrera.

- Det är så spännande att se hur vårt sensorelement genom sin unika design kan appliceras på vitt skilda applikationsområden. Efter att ha utvecklat sensorapplikationer för närvarodetektering och temperaturmätning för konsumentelektronik, känns det kul att vi även kan ta fram mer industriella applikationer med vårt sensorelement, säger Niklas Kvist, Head of sales and Engineering JonDeTech.

Applikationen riktar sig mot bolag och branscher som arbetar med vätgassensorer inom industri och fastighetsförvaltning. Vätgassensorer används bland annat för att detektera och larma vid gasläckage i hem och industriella miljöer. Patentet gäller för den svenska marknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Lindeberg, vd JonDeTech, Tel: +46 73 870 00 00, Mejl: per.lindeberg@jondetech.se

Niklas Kvist, Head of Sales & Engineering JonDeTech, Tel: +46 70 590 33 37, Mejl: niklas.kvist@jondetech.se

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.

Filer för nedladdning
2021-01-07
Regulatorisk

JonDeTech Sensors AB (publ) och Varioprint AG, Heiden, Schweiz, har idag undertecknat ett så kallat term sheet med innebörden att förhandlingar avseende ett långsiktigt samarbete vad gäller utveckling, produktion och distribution av JonDeTechs sensorelement ska inledas. Målsättningen är att före den 30 juni 2021 ha uppnått en samsyn i frågor gällande bland annat samarbetsform, finansiering, organisering, volymmål och produktionsenheter relaterat till målmarknader.

2020-12-21

För lite drygt 100 dagar sedan tillträdde Mats Ljung som JonDeTechs produktionschef med ett tydligt mål om att ta den pågående tekniköverföringen till en högvolymstillverkare i mål samt lägga grund för produktionen av nya sensorversioner. För att ta reda på hur den första tiden har varit fick Mats svara på några frågor:

2020-12-10

Deeptech-bolaget JonDeTech erhåller ytterligare ett patent baserat på bolagets applikationsutveckling. Patentet avser hur man med hjälp av en enklare IR-sensor i mobilen kan måla upp termiska bilder genom att läsa av den infraröda strålningen. Genom att röra telefonen över det område som skall läsas av skapas successivt en allt skarpare bild trots att informationen kommer från en enklare och billig IR sensor.

2020-11-24

Onsdag den 25 november kommer JonDeTechs tf vd Leif Borg att presentera bolaget vid Redeye Technology Day klockan 14.30 - 14.50.

2020-10-30

"Det är viktigt att komma ihåg att det nu inte handlar om att uppfinna hjulet igen utan snarare om att optimera och finjustera en redan tidigare fungerande process." - Leif Borg

1
2
...
11
>>
jondetech-beviljas-patent-for-ny-gassensor-79458

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.