Pressmeddelanden

JonDeTech byter Certified Adviser till Mangold Fondkommission AB

Mangold tillträder som Certified Adviser den 16 mars, 2024. Fram till dess kommer Redeye AB att fortsatt agera Certified Adviser åt Bolaget.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: dean.tosic@jondetech.com

 

 

 

 

 

 

 

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

 

jondetech-byter-certified-adviser-till-mangold-fondkommissio-108564

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.