Pressmeddelanden

JonDeTech erhåller patent avseende närvarodetektion

JonDeTech har beviljats ett nytt patent av Patent- och Registreringsverket inom området presence detection. Patentet avser en metod och system för att detektera en människa.

Närvarodetektering är förmågan att upptäcka om en person är fysiskt närvarande inom ett bestämt område. Passiva IR-sensorer i kombination med smarta algoritmer används för kontaktlös detektering av den IR-strålning som avges i form av kroppsvärme..

Patentet utgör en nyckelfunktion för att sätta datorer i strömsparläge när användaren lämnar sin kontorsplats, eller för att väcka upp elektroniken i displayer när en person närmar sig. Andra möjliga tillämpningar inkluderar smarta IoT lösningar där värme- och ventilationssystemen kan styras baserat på den faktiska beläggningen i ett kontorslandskap, eller för att optimera luftkonditionering och ljudsystem i ett fordon beroende på var passagerarna sitter.

- Det här patentet kan användas till en lång rad innovativa lösningar för att öka graden av energieffektivisering i samhället. Som exempel kan nämnas de projekt som vi sedan en tid driver tillsammans med Ofilm för att förlänga batteritiden i bärbara datorer och i smarta dörrlås. Men behoven och möjligheterna är långt mycket större än så, säger Karin Thurberg, Chief Product Officer JonDeTech.

Metoden som ligger till grund för patentet ger ett dynamiskt och självjusterande system som anpassar sig till förändringar i omgivningen för att undvika såväl falska positiva som falska negativa signaler under närvarodetekteringen. Patentet, som har nummer SE543333C2, avser den svenska marknaden men kommer över tid att vidgas till andra marknader som Kina, Europa, Japan, Singapore, Taiwan och USA.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karin Thurberg, Chief Product Officer JonDeTech, tel: +46 73 920 80 56, mail: karin.thurberg@jondetech.se

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Läs mer på www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

2022-10-05

Under våren 2022 tecknade JonDeTech ett avtal om att leverera ett tjänsteprojekt till en samarbetspartner i Asien. Avtalet var strategiskt viktigt eftersom det skapade förutsättningar för delaktighet i partnerbolagets fortsatta utveckling av en anpassad sensor. Tjänsteprojektet är till stor del levererat och har lett till att JonDeTechs sensorelement JIRS10 nu utvärderas i det fortsatta projektet där målsättningen är att ta fram en IR-sensorlösning, baserat på en ASIC (en integrerad krets).

2022-09-06

JonDeTechs vd Dean Tosic kommer att presentera bolaget och svara på frågor vid Aktiespararnas evenemang den 12 september klockan 19:00 - 19:30.

2022-07-20
Regulatorisk

Styrelsen för JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") har idag beslutat om en riktad nyemission av 1 606 800 aktier till en grupp om 15 investerare ("Nyemissionen"). Teckningskursen är fastställd till 4,50 SEK per aktie och Bolaget tillförs genom Nyemissionen cirka 7,2 MSEK före emissionskostnader. Motivet med Nyemissionen är att fortsatt finansiera idriftsättning av produktionsprocessen för högvolymsproduktion samt bolagets kommersialisering.

2022-07-05

Sent under 2021 tog styrelsen i JonDeTech beslut om att skapa en komplett fabless-struktur avseende produktionen av nanosensorelementet JIRS30, detta genom att även flytta ut den mest kritiska delprocessen, nanotrådspläteringen, till en extern part. Den industriella pläteringslinan (Pilotlinan) har sedan en tid varit etablerad hos vår samarbetspartner Hofstetter och de första nanotrådarna har redan processats men nu är den officiellt besiktigad och godkänd. Därmed är arbetet med att skapa en komplett fabless-struktur genomförd.

2022-06-14

JonDeTech Sensors AB har tillsammans med Avdelningen för Mikro- och Nanosystem inom Institutionen för Intelligenta System vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm beviljats anslag från Vinnovas utlysning Smartare elektroniksystem. Projektet ska utforska produktdesign och metoder för tillverkning av tunna, effektiva och böjbara termoelektriska generatorer (TEG) som har potential att kunna komplettera batterier i smart wearables och storskaliga IoT system. Det totala anslaget är 3 045 663 kronor varav JonDeTechs andel uppgår till 570 000 kronor.

2022-06-13

JonDeTechs Chief Product Officer Karin Thurberg kommer att presentera bolaget och svara på frågor vid Aktiespararnas evenemang den 15 juni klockan 10:30 - 11:00. Fokus för presentationen kommer att ligga på bolagets portföljstrategi.

2022-05-31

I februari i år informerade JonDeTech om breddning av portföljen med ett nytt kunderbjudande som bland annat omfattar det kiselbaserade sensorelementet JIRS10. Detta erbjudande finns nu kommersiellt tillgängligt och för att säkerställa leveranskapacitet har bolaget tecknat ett långsiktigt avtal med en europeisk kontraktstillverkare som innebär att produktionsbehovet av JIRS10 är säkrat. Bolaget har erhållit en första leverans som nu används i utvalda kunddialoger för test och utvärdering, främst inom området närvarodetektering.

1
2
...
17
>>
jondetech-erhaller-patent-avseende-narvarodetektion-94092

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.