Pressmeddelanden

JonDeTech erhåller patent avseende närvarodetektion

JonDeTech har beviljats ett nytt patent av Patent- och Registreringsverket inom området presence detection. Patentet avser en metod och system för att detektera en människa.

Närvarodetektering är förmågan att upptäcka om en person är fysiskt närvarande inom ett bestämt område. Passiva IR-sensorer i kombination med smarta algoritmer används för kontaktlös detektering av den IR-strålning som avges i form av kroppsvärme..

Patentet utgör en nyckelfunktion för att sätta datorer i strömsparläge när användaren lämnar sin kontorsplats, eller för att väcka upp elektroniken i displayer när en person närmar sig. Andra möjliga tillämpningar inkluderar smarta IoT lösningar där värme- och ventilationssystemen kan styras baserat på den faktiska beläggningen i ett kontorslandskap, eller för att optimera luftkonditionering och ljudsystem i ett fordon beroende på var passagerarna sitter.

- Det här patentet kan användas till en lång rad innovativa lösningar för att öka graden av energieffektivisering i samhället. Som exempel kan nämnas de projekt som vi sedan en tid driver tillsammans med Ofilm för att förlänga batteritiden i bärbara datorer och i smarta dörrlås. Men behoven och möjligheterna är långt mycket större än så, säger Karin Thurberg, Chief Product Officer JonDeTech.

Metoden som ligger till grund för patentet ger ett dynamiskt och självjusterande system som anpassar sig till förändringar i omgivningen för att undvika såväl falska positiva som falska negativa signaler under närvarodetekteringen. Patentet, som har nummer SE543333C2, avser den svenska marknaden men kommer över tid att vidgas till andra marknader som Kina, Europa, Japan, Singapore, Taiwan och USA.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karin Thurberg, Chief Product Officer JonDeTech, tel: +46 73 920 80 56, mail: karin.thurberg@jondetech.se

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Läs mer på www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

2022-05-12

JonDeTechs vd Dean Tosic kommer att presentera bolaget och svara på frågor vid Aktiespararnas evenemang den 16 maj klockan 20:00 - 20:30

2022-04-04
Regulatorisk

Aktieägarna i JonDeTech Sensors AB (publ), org.nr 556951-8532 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 4 maj 2022 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Strandvägen 1, 104 40 Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09:45.

2022-03-31
Regulatorisk

JonDeTech har sedan en tid fört en dialog med en taiwanesisk komponenttillverkare om att utveckla en anpassad sensor som tillsammans med algoritmer för kontaktlös temperaturmätning och närvarodetektion ska ingå i en konsumentprodukt. Som ett första steg har JonDeTech erhållit en order på ett tjänsteprojekt som levereras under andra kvartalet 2022. Projektet är det första inom ramen för det nya kunderbjudandet baserat på en IR-sensor i kisel (JIRS10) kombinerad med egenutvecklad sensormjukvara och know-how.

2022-03-18

Den 9 februari 2022 berättade JonDeTech att man breddar sin verksamhet med mjukvarulösningar och externa sensorer. Samtidigt sa bolaget att man har ett fortsatt fokus på att nå produktionsstart av den egenutvecklade sensorn. Nu har det gått en dryg månad sedan dess så vi följer upp och ställer några frågor till Leif Borg avseende utvecklingen för nano-sensorn.

2022-03-10

Sedan Dean Tosic tillträdde som vd har behovet av en Chief Technology Officer (CTO) identifierats för att accelerera utvecklingsarbetet av nanoteknologin. För att ta nästa steg har JonDeTech nu anställt Jack Järkvik som tillförordnad CTO. Jack har en lång erfarenhet av teknikutvecklingsprojekt efter många år på bland annat Ericsson och Huawei. Han kommer att ingå i ledningsgruppen på JonDeTech och tillträder idag.

2022-03-02

JonDeTech har beviljats ett nytt patent av Patent- och Registreringsverket inom området presence detection. Patentet avser en metod och system för att detektera en människa.

1
2
...
16
>>
jondetech-erhaller-patent-avseende-narvarodetektion-94092

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.