Pressmeddelanden

JonDeTech etablerar dotterbolag i Hongkong

Som ett led i arbetet med att göra JonDeTech redo för den kommersialiseringsfas bolaget är inne i har ett dotterbolag registrerats i Hongkong. Bolaget, med namnet JonDeTech Asia Ltd., kommer att utgöra det lokala navet gentemot kunder och investerare på den asiatiska marknaden. Styrelsen kommer att bestå av vd Dean Tosic och styrelseledamoten David Wu.

- Med etableringen i Hongkong kommer vi närmare viktiga målgrupper för bolaget, vilket både kommer att kapa ledtider och underlätta för affärstransaktioner. I dagsläget är bolaget enbart registrerat men i takt med att våra säljaktiviteter i regionen ökar kommer vi även att etablera fysisk närvaro, säger Dean Tosic, vd JonDeTech.

Att marknaderna i Asien är viktiga för JonDeTech har redan visats tydligt genom bland annat samarbetsavtalet med Sunshine Technologies Co. och den nyligen kommunicerade ordern från Zhuhai Yaoyang Electronic Technology Co., Ltd (Yoyon).

För mer information, kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: dean.tosic@jondetech.com

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

jondetech-etablerar-dotterbolag-i-hongkong-101973

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.