Pressmeddelanden

JonDeTech får patent för metod att skapa termiska bilder med en IR sensor i mobilen

Deeptech-bolaget JonDeTech erhåller ytterligare ett patent baserat på bolagets applikationsutveckling. Patentet avser hur man med hjälp av en enklare IR-sensor i mobilen kan måla upp termiska bilder genom att läsa av den infraröda strålningen. Genom att röra telefonen över det område som skall läsas av skapas successivt en allt skarpare bild trots att informationen kommer från en enklare och billig IR sensor.

Med hjälp av egenutvecklade algoritmer och sannolikhetslära målar applikationen upp en termisk bild baserad på den data som samlas in genom att man rör mobiltelefonen över det område man vill läsa av. Applikationen som patentet avser finns redan tillgänglig idag och är inte enbart anpassat för JonDeTechs sensorelement utan kan även appliceras på andra IR-sensorer.

- Jag tycker att det här patentet är ytterligare ett bevis på att det innovativa arbete vi utför inom vår applikationsutveckling håller en hög nivå. Den här applikationen, det vill säga att med en relativt billig IR-sensor skapa möjligheten att läsa av och skapa termiska bilder med mobilen, har dessutom potential att attrahera många användare. Med en sådan applikation i mobilen kan man till exempel snabbt upptäcka vattenskador, luftläckage, kallras och se om det finns behov av isolering eller andra värmerelaterade problem. Varje husägares dröm, helt enkelt, säger Niklas Kvist, Head of Sales and Engineering JonDeTech.

Patentet, som har nummer SE543333C2, avser den svenska marknaden men kommer över tid att vidgas till andra marknader. Applikationen är framför allt avsedd för användning i mobiltelefoner, ett område som ligger rätt i tiden då det börjar lanseras modeller med enklare IR sensorer för mätning av temperatur som nu även kan användas för mer avancerade tillämpningsområden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Kvist, Head of Sales & Engineering JonDeTech, Tel: +46 70 590 33 37, mejl: niklas.kvist@jondetech.se

Mikael Zillén, Investor Relations, tel: +46 76 213 00 40, mejl: mikael.zillen@jondetech.se

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.

Filer för nedladdning
2021-04-13
Regulatorisk

I samband med revision av årsredovisning för 2020 har redovisningen av det samarbetsavtal som JonDeTech och Novel Unicorn ursprungligen slöt i februari 2020 förändrats. I årsredovisning 2020 redovisas den ersättning som utgår under avtalet enligt reglerna för aktiebaserad ersättning, vilket innebär att ett estimerat marknadsvärde på de teckningsoptioner som utgick till Novel Unicorn kostnadsförs. Denna ändring av redovisningsprincip medför att en extra kostnad om MSEK 12,6 redovisas i resultaträkningen samtidigt som eget kapital ökar med motsvarande belopp. Resultatet minskar medan balansomslutningen och kassaflödet är oförändrat.

2021-04-06
Regulatorisk

JonDeTech Sensors AB (publ), org.nr. 556951-8532 ("Bolaget") håller årsstämma tisdagen den 4 maj 2021 klockan 11.00 i Roschier Advokatbyrås lokaler på Brunkebergstorg 2, 111 51 Stockholm.

2021-03-15

JonDeTechs tillförordnade vd Leif Borg kommer att presentera bolaget på Aktiespararnas evenemang den 16 mars klockan 16:00, presentationen avslutas med en moderatorledd frågestund. Fokus i presentationen kommer att ligga på den pågående teknologiöverföringen och samarbetet med den schweiziska PCB-tillverkaren VarioPrint.

2021-02-23

JonDeTechs tillförordnade vd Leif Borg kommer att presentera bolaget den 24 februari klockan 08:00, där ett stort fokus kommer att ligga på den pågående teknologiöverföringen och samarbetet med schweiziska PCB-tillverkaren VarioPrint. Presentationen avslutas med en moderatorledd frågestund.

2021-02-22

Genom att anlita Jan Johannesson stärker nanoteknologibolaget JonDeTech upp bolagets organisation inom bland annat go-to-market och supply chain. I den fas bolaget befinner sig i är dessa områden strategiskt viktiga för den framtida utvecklingen.

1
2
...
12
>>
jondetech-far-patent-for-metod-att-skapa-termiska-bilder-med-81461

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.