Pressmeddelanden

JonDeTech har erhållit den tredje tranchen från Nordic Growth Opportunities 1

Den 29 april, 2023, ingick JonDeTech Sensors AB ett finansieringsavtal med Nordic Growth Opportunities 1. Finansieringslösningen utgör en kreditram om 23,21 MSEK, fördelat i tretton trancher, där JonDeTech under en period om maximalt 24 månader kan utnyttja hela beloppet. JonDeTech har nu nyttjat den tredje tranchen, som uppgår till 1,22 MSEK.

Återbetalning av avropad tranch sker genom kvittningsemissioner där Nordic Growth Opportunities 1 erhåller nyemitterade aktier i bolaget. Nordic Growth Opportunities 1 har rätt att teckna sig för aktier motsvarande värdet av de påkallade och utbetalda trancherna under en 12-månaders period från och med varje dragen tranch.

JonDeTech har nu nyttjat 5,77 MSEK, varav Nordic Growth Opportunities 1 har konverterat 2,33 MSEK. Av JonDeTechs åtagande om att påkalla trancher för minimum 6 MSEK återstår 0,23 MSEK. Via länken https://www.jondetech.se/investerare/nordic-growth-opportunities-1-finansiering/ går det att se detaljerade teckningsdata för de kvittningsemissioner som styrelsen har beslutat om.

För information om finansieringslösningen och övriga villkor se pressmeddelandet från den 29 april, 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: dean.tosic@jondetech.com

Om JonDeTech

 

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

jondetech-har-erhallit-den-tredje-tranchen-fran-nordic-growt-106948

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.