Pressmeddelanden

JonDeTech har lanserat ett Evaluation kit baserat på sensorelementet JIRS30

När JonDeTech i november fick de första fungerande sensorelementen från den outsourcade produktionen påbörjades arbetet med att ta fram både ett Evaluation kit (EVK) och ett demonstratorkort. Dessa produkter kommer att utgöra viktiga delar i bolagets försäljnings- och utrullningsstrategi. Sedan en tid finns det redan demonstratorkort på plats, men nu finns även EVK färdiga. De första exemplaren har redan skickats till potentiella kunder.

Allt eftersom JonDeTech närmar sig marknaden med det patenterade nanosensorelementet JIRS30 ökar behovet av att skapa ett enkelt och snabbt sätt för potentiella kunder att testa sensorelementen. Nu kan bolaget skicka utvärderingskit med sensorelement från produktionsflödet hos Varioprint till såväl gamla som nya kunder. Bolaget har även tagit fram EVK och demonstratorkort för det kiselbaserade sensorelementet JIRS10. 

 

 

- Att kunna erbjuda kunder och andra intressenter ett snabbt och enkelt sätt att testa om vår sensorteknologi har den funktionalitet som krävs i deras produkter är ett viktigt steg i vår marknadsstrategi. Utöver de applikationer som utvärderas redan i dag, vet vi inte exakt var vår teknologi kommer att användas, men genom att tillhandahålla ett utvärderingskit ökar vi möjligheten att vi når ut så brett som möjligt, säger Dean Tosic, vd JonDeTech.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: dean.tosic@jondetech.com

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

jondetech-har-lanserat-ett-evaluation-kit-baserat-pa-sensore-106318

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.