Pressmeddelanden

JonDeTech har tillsammans med sin taiwanesiska partner slutfört Engineering Samples av ASIC baserat på JIRS10

Under våren 2022 tecknade JonDeTech ett strategiskt viktigt avtal med en samarbetspartner i Taiwan. Avtalet skapade förutsättningar för delaktighet i utvecklingen av en IR-sensorlösning baserat på en integrerad krets, en så kallad ASIC. Samarbetspartnern har nu en fungerande ASIC och har framgångsrikt tagit fram Engineering Samples. De håller nu på att förbereda datablad och ett utvärderingskit. Förutom att leverera JIRS10 till partnern är planen att JonDeTech ska kunna marknadsföra den ASIC-baserade sensorn till befintliga och nya kunder via ett återförsäljaravtal. De första volymleveranserna förväntas ske under inledningen av 2024.

Det huvudsakliga användningsområdet för den integrerade kretsen kommer att vara temperaturmätning på avstånd samt närvarodetektion.

 

- Medan JonDeTech fokuserar på att sälja sensorn till vår kundbas i Europa kommer vår partner att utnyttja sin starka kundbas på övriga marknaden. En gemensam produktlansering är planerad till andra kvartalet 2024 och intäkter förväntas rulla in från tredje kvartalet 2024. Försäljningsintäkter från både JIRS10 och den framtida ASIC:en kommer att vara en viktig del i JonDeTech väg mot att bli ett lönsamt bolag, säger Dean Tosic, vd JonDeTech.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: dean.tosic@jondetech.com

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

jondetech-har-tillsammans-med-sin-taiwanesiska-partner-slutf-106858

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.