Pressmeddelanden

JonDeTech ingår distributionsavtal med Ansal Components för den turkiska marknaden

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") har idag ingått ett distributionsavtal med Ansal Components ("Ansal"), en ledande distributör på den turkiska marknaden med huvudkontor i Istanbul. Distributionsavtalet omfattar Bolagets tre produkter JIRS10, JIRS30 och JIRS40 som nu är tillgängliga på den turkiska marknaden. Samarbetet med Ansal är det första resultatet av den europeiska expansionsplanen JonDeTech har initierat. Avsikten är att under 2024 addera fler marknader och distributörer.

Med ett stort partnernätverk, en bred kundportfölj och starka distributionskanaler är Ansal en ledande aktör inom segmentet Semiconductors, MCU & Sensor Technologies. Detta utgör en strategiskt viktig bas för att etablera JonDeTechs produkter på den turkiska marknaden. Turkiet är ett strategiskt viktigt land att etablera sig i och är en industriell hub i regionen inom JonDeTechs fokusområden värmemätning och närvarosensorer.

- Vi är otroligt glada att vi har ingått ett distributionsavtal med Ansal Components. Detta kommer skapa mycket bra förutsättningar för oss att snabbt nå ut på marknaden och expandera försäljningen till Turkiet, som är ett strategiskt viktigt land i regionen. Distributionsavtalet möjliggör att vi kan leverera JIRS10, JIRS30 och JIRS40 till den turkiska marknaden och att vi får tillgång till ett stort nätverk med bolag som efterfrågar våra produkter redan idag, säger Leif Borg, CEO JonDeTech.

- Vi har under en längre tid sett en stor och växande efterfrågan på IR-sensorer, från både befintliga och nya kunder. Efter att ha analyserat JonDeTechs erbjudande står det klart att deras produktportfölj är precis det vi har letat efter, inte minst världens tunnaste sensor som kan mäta både värmeflöden och infraröd strålning. Vi ser fram emot ett långt och lukrativt samarbete där vi tillsammans har förutsättningar att ta betydande marknadsandelar, säger Umut Salar, CEO Ansal.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Leif Borg, CEO JonDeTech, tel: +46 73 810 93 10, mail: leif.borg@jondetech.com

 

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

jondetech-ingar-distributionsavtal-med-ansal-components-for--109601

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.