Pressmeddelanden

JonDeTech ingår strategiskt samarbete med Asia Perspective för att öka marknadspenetrationen i Asien

JonDeTech har arbetat intensivt med att implementera sin Go-To-Market-strategi, med fokus på en handfull globala leverantörer till högvolymsmarknaden för konsumentelektronik. En nödvändig del i arbetet med att få tillgång till och bilda strategiska allianser med dessa företag är lokal representation. Asia Perspective är ett oberoende konsultföretag med svenskt ursprung som agerar som en länk mellan näringslivet i Nordeuropa och Asien med kontor i hela Kina och Sydostasien. Huvudkontoret i Shanghai kommer att fungera som JonDeTechs representantkontor.

Under 2019 lanserade JonDeTech en ny Go-To-Market-strategi med fokus på att nå och etablera partnerskap med några av världens största och mest framgångsrika ODM- och komponenttillverkare. Alla geografiskt belägna i Asien och med en majoritet i Kina. Med sitt starka affärsnätverk och lokala kunskaper om den kinesiska marknaden erbjuder Asia Perspective en bra passform med JonDeTech och dess strategiska och operativa utveckling.

- Vi är mycket glada och förväntansfulla över att dra igång vårt samarbete med JonDeTech. Deras unika produkter och teknik kommer att skapa stort värde inom flera branscher och marknader. Asia Perspective ser detta som en långsiktig relation, med det gemensamma målet att etablera en stark närvaro i Kina och resten av Asien, säger Daniel Karlsson, grundare och Managing Partner Asia Perspective.

Med en bred kunskapsbas om den lokala marknaden och relevanta branscher passar Asia Perspective perfekt in i JonDeTechs utrullningsstrategi i Kina och Asien. De kommer att fungera som företagets regionala kontor och Mr. Sam Li, Associate Partner, har utsetts till tillförordnad Kina-representant för JonDeTech China. Förutom projektledning och rådgivningstjänster kommer Asia Perspective att hjälpa JonDeTech med marknadsförings- och kommunikationsaktiviteter samt hantering av relationer med lokala intressenter.

- Asia Perspective har lång erfarenhet av att hjälpa västerländska företag att uppnå sina mål på de asiatiska marknaderna. Med varumärken som H&M, SCA, Carlsberg och BMW på kundlistan är Asia Perspective precis rätt partner för JonDeTech i implementeringen av vår utrullningsstrategi på ett kostnadseffektivt sätt. Vi ser fram emot en lång och välmående relation, säger Per Lindeberg vd JonDeTech.

För mer information, kontakta:

Per Lindeberg, vd JonDeTech, tel: +46 73 870 00 00, mail: per.lindeberg@jondetech.se

Daniel Karlsson, Managing Partner Asia Perspective, tel: +86 21 34010610, mail: daniel.karlsson@asiaperspective.net

Sam Li, China Representative (acting) JonDeTech and Associate Partner Asia Perspective, tel: +86 21 53860580, mail: sam.li@asiaperspective.net

Om Asia Perspective

Asia Perspective är ett oberoende konsultföretag som överbryggar näringslivet i Nordeuropa och Asien. Med decennier av erfarenhet har Asia Perspective stöttat företag från en mängd industrier för att nå sina mål och visioner i Asien. Genom att erbjuda tjänster inom gränsöverskridande M&A, marknadsinträde och tillväxt, samt säkerställa effektiva inköp, produktion och organisation i de utvalda regionerna, har Asia Perspective etablerat sig som en betrodd partner för många globala ledande företag. Asia Perspectives strategi har alltid varit att erbjuda realiserbara råd och praktiskt stöd - och oftare än att inte stödja våra kunder i själva genomförandet av våra rekommendationer. För mer information: www.asiaperspective.net/

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som

bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella

sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon +46 (0)8-121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.

2020-07-24
Regulatorisk

JonDeTech Sensors AB (publ), org.nr. 556951-8532 ("Bolaget") håller extra bolagsstämma måndag den 10 augusti 2020. Mot bakgrund av rådande omständigheter kommer bolagsstämman att genomföras enligt ett så kallat poströstningsförfarande, vilket innebär att inga aktieägare kommer att delta på bolagsstämman personligen eller genom ombud. Istället kan aktieägare delta i bolagsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg enligt instruktionerna nedan.

2020-07-20
Regulatorisk

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") meddelar idag att styrelsen beslutat att genomföra dels en 100% garanterad företrädesemission om 36,45 MSEK, dels en riktad emission om 18,45 MSEK. Båda emissionerna genomförs till teckningskursen 10 kronor per aktie. Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma, vilken planeras till den 10 augusti 2020.

2020-07-14
Regulatorisk

Detta är det tredje projektet som JonDeTech och kinesiska OFILM driver tillsammans. Samarbetet har redan påbörjats och utvecklingsavtalet avser en modul för att detektera närvaro i bärbara datorer - en hörnsten i Intels innovationsprogram Project Athena. Genom att stänga av energikrävande funktioner när ingen befinner sig framför datorn minskar energiförbrukningen och batteritiden ökar.

2020-06-15

Nanotech-bolaget JonDeTech Sensors AB har beviljats ett patent av Kinas motsvarighet till Patent- och Registreringsverket, CNIPA, för mätning av kroppstemperatur med hjälp av en unik kalibreringsmetod. Metoden gör det möjligt att beräkna temperaturen i kroppen genom att mäta värmeflödet från huden samt hudtemperaturen.

2020-06-08

I slutet av mars meddelade JonDeTech att man lämnat in en ansökan om finansiering från EU:s program Horizon 2020 avseende en vidareutveckling av bolagets IR-sensor. Ansökan uppnådde alla krav avseende forskning, unicitet och marknadspotential men i den stora konkurrensen, 4000 ansökningar mot normala 2000, ansågs bolagets egen förmåga att finansiera utvecklingen vara alltför god.

2020-05-29

Tisdagen 2 juni kommer JonDeTechs vd Per Lindeberg att presentera bolaget vid Redeye Growth Day kl. 12:10. Presentationen kommer att ha ett starkt fokus på samarbetet med OFILM och det nyligen presenterade utvecklingsprojektet avseende att kunna mäta kroppstemperatur med en mobiltelefon.

2020-05-25
Regulatorisk

Detta är det andra projektet som JonDeTech och kinesiska OFILM driver tillsammans och utvecklingsavtalet avser en modul för att möjliggöra mätning av kroppstemperatur med hjälp av mobiltelefonen. Modulen baseras på JonDeTechs kalibrerade sensorelement som gör det möjligt att mäta hudtemperatur med erforderlig noggrannhet. I ett första skede kommer modulen erbjudas som ett mobiltillbehör, på sikt är ambitionen att den ska kunna implementeras direkt in i mobiltelefonen. Utvecklingsarbetet håller ett högt tempo drivet av det stora intresse som finns från marknadens aktörer i kölvattnet på den pågående corona-pandemin.

1
2
...
9
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.