Pressmeddelanden

JonDeTech lanserar ny konceptuell design för värmeflödesmätning baserad på världens tunnaste sensorelement

- Den unika designen på det egenutvecklade sensorelementet JIRS30 skapar helt nya möjligheter att mäta värmeflöde för wearables-marknaden

JonDeTechs egenutvecklade sensorelement JIRS30 närmar sig kommersiell status och för att möta upp kundförfrågningar har bolaget tagit fram en första prototyp inom området värmeflöde för "wearables", ett område under stark tillväxt. Att JIRS30 är en av världens tunnaste sensorelement gör den särskilt lämplig för att placera i exempelvis smarta klockor och smarta plåster. 

"JIRS30 heat-flux demonstrator" kommer att utgöra en viktig del i bolagets säljprocess för att kunna illustrera olika principer relaterade till värmeöverföring.

- Att kunna erbjuda kunder möjligheten att se och uppleva en konkret lösning för värmeflödesmätning gör att vi skapar bättre förståelse för funktionaliteten hos JIRS30 vilket kommer att medföra mer konkreta kunddialoger kring hur vår produkt kan användas i till exempel "wearables" och smarta klockor, säger Dean Tosic, vd JonDeTech.

Några av de applikationsområden som demonstratorn kan exemplifiera, inkluderar:

  • Kroppstemperaturmätning i smarta klockor och smarta bärbara enheter.
  • Visar hur reflekterande material kan blockera eller minska strålningsvärmeöverföring, vilket är viktigt i applikationer som design av energieffektiva fö
  • Kontroll av värmeflöde över olika material eller uppställningar, detta är viktigt för instrument inom analys där värmeöverföring och temperaturstabilitet är viktigt.
  • Värmeledningsförmåga hos olika material genom att placera dem i kontakt med en värmekälla och observera hur snabbt eller långsamt de värms upp. Detta är användbart när du skapar applikationer relaterade till exempelvis isolering i byggnader.

- Med denna första prototyp vill vi visa hur JIRS30 kan användas som värmeflödessensor och hur sensorn beter sig inom olika användarområden. Prototypen ger oss information om hur JIRS30 beter sig i dynamiska sammanhang där värmeflöden förändras över tid och hur värmeflödesmätningar kan användas i olika praktiska situationer, säger Martin Andersson, Produktutvecklare JonDeTech.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: dean.tosic@jondetech.com

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

jondetech-lanserar-ny-konceptuell-design-for-varmeflodesmatn-109120

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.