Pressmeddelanden

JonDeTech och Nordic Growth Opportunities 1 har kommit överens om att avsluta det tidigare tillkännagivna finansieringsavtalet.

Nordic Growth Opportunities 1 har därutöver accepterat att delta och delvis garantera den kommande företrädesemissionen.

Den 29 april, 2023, ingick JonDeTech Sensors AB ett finansieringsavtal med Nordic Growth Opportunities 1, en SPV som ägs av WGTO Securitization Fund. Finansieringslösningen utgjorde en flexibel kreditram, där JonDeTech förband sig att påkalla trancher för minst 6 MSEK och högst 23,21 MSEK nDeTech avser att ta in kapital genom en företrädesemission, i vilken Nordic Growth Opportunities 1 har samtyckt till att delta i, för att visa sitt stöd till Bolaget.

- Vi är tacksamma för det goda samarbete vi har haft med Nordic Growth Opportunities 1. De har varit pålitliga partners för JonDeTech som har tillhandahållit en flexibel lösning som gjorde det möjligt för oss att nå viktiga milstolpar på vår väg mot tillväxt. I kombination med de kostnadsneddragning vi genomfört har denna finansieringslösning varit livsviktig för bolaget, säger Dean Tosic, vd JonDeTech.

 

För information om finansieringslösningen och övriga villkor se pressmeddelandet från den 29 april, 2023.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: dean.tosic@jondetech.com

 

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

 

Filer för nedladdning
jondetech-och-nordic-growth-opportunities-1-har-kommit-overe-108414

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.