Pressmeddelanden

JonDeTech Sensors AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023

JonDeTech Sensors publicerar härmed årsredovisning för 2023. Årsredovisningen finns tillgänglig på JonDeTechs webbsida,  https://www.jondetech.se/investerare/finansiella-rapporter/), under avsnittet Finansiella Rapporter. Årsredovisningen bifogas även i detta pressmeddelande.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Leif Borg, CEO, tel: +46 73 810 93 10, leif.borg@jondetech.com

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.

Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8

 

jondetech-sensors-ab-publ-publicerar-arsredovisning-for-2023-110687

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.