Pressmeddelanden

JonDeTech Sensors årsredovisning för 2021 är publicerad

JonDeTech Sensors årsredovisning för 2021 har offentliggjorts. Årsredovisningen finns tillgänglig på JonDeTechs webbsida, www.jondetech.se, under avsnittet Finansiella Rapporter och på sidan med dokument inför årsstämma 2022. Årsredovisningen bifogas även detta pressmeddelande.

 

https://www.jondetech.se/investerare/finansiella-rapporter/

 

Årsstämma 2022 (jondetech.se)

För mer information, kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: dean.tosic@jondetech.se

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

jondetech-sensors-arsredovisning-for-2021-ar-publicerad-95024

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.