Pressmeddelanden

JonDeTech Sensors utser Karin Thurberg till den nyinrättade tjänsten Chief Product Officer, CPO

JonDeTech har utsett Karin Thurberg till bolagets första CPO. Karin kommer närmast från Produktledningen för Mobilsystem inom Huawei Technologies. Hon kommer att ingå i ledningsgruppen för JonDeTech och tillträder tjänsten den 29 november 2021.

I takt med att JonDeTech nu accelererar försäljningen av bolagets unika IR sensorer, som bygger på patenterad nanoteknologi, ökar behovet av en produktportfölj som möter kraven från nuvarande och framtida kunder.

- Vi är mycket glada över att välkomna Karin Thurberg som CPO för JonDeTech. Karin kommer att ha en nyckelroll i arbetet med att växa affären genom att balansera marknadskraven med våra forsknings- och utvecklingsaktiviteter. Att säkerställa portföljens relevans över tid är ett viktigt steg i vår uppdaterade affärsstrategi och Karins kunskap och erfarenheter kommer att bidra till att bolagets IR sensorer är konkurrenskraftiga inom flertalet segment på en global marknad, säger Leif Borg, tf vd JonDeTech.

Karin Thurberg har lång erfarenhet från ledande roller inom IT- & Telekomsektorn. Utöver de senaste 10 åren inom Huawei Technologies har Karin varit verksam vid CombiTech (tidigare Sörman Information), Redpill-Linpro samt haft olika affärsdrivna roller inom Ericssonkoncernen. Karin är civilingenjör i teknisk fysik från KTH med inriktning partikelfysik, samt innehar en Executive MBA i internationellt företagande från Uppsala Universitet.

- Jag ser verkligen fram emot att kliva in i den nyinrättade rollen som CPO på JonDeTech och att få bidra till bolagets spännande tillväxtresa. Mina tidigare erfarenheter från telekomsektorn tror jag kommer att bli värdefulla för JonDeTech; det handlar om kundcentrerad produktutveckling, att verka i en internationell miljö samt teknisk expertis inom 5G och IoT, säger Karin Thurberg, tillträdande CPO JonDeTech.

För mer information, kontakta:

Leif Borg, tillförordnad vd JonDeTech, tel: +46 73 810 93 10, mail: leif.borg@jondetech.se

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

Filer för nedladdning
2022-05-12

JonDeTechs vd Dean Tosic kommer att presentera bolaget och svara på frågor vid Aktiespararnas evenemang den 16 maj klockan 20:00 - 20:30

2022-04-04
Regulatorisk

Aktieägarna i JonDeTech Sensors AB (publ), org.nr 556951-8532 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 4 maj 2022 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Strandvägen 1, 104 40 Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09:45.

2022-03-31
Regulatorisk

JonDeTech har sedan en tid fört en dialog med en taiwanesisk komponenttillverkare om att utveckla en anpassad sensor som tillsammans med algoritmer för kontaktlös temperaturmätning och närvarodetektion ska ingå i en konsumentprodukt. Som ett första steg har JonDeTech erhållit en order på ett tjänsteprojekt som levereras under andra kvartalet 2022. Projektet är det första inom ramen för det nya kunderbjudandet baserat på en IR-sensor i kisel (JIRS10) kombinerad med egenutvecklad sensormjukvara och know-how.

2022-03-18

Den 9 februari 2022 berättade JonDeTech att man breddar sin verksamhet med mjukvarulösningar och externa sensorer. Samtidigt sa bolaget att man har ett fortsatt fokus på att nå produktionsstart av den egenutvecklade sensorn. Nu har det gått en dryg månad sedan dess så vi följer upp och ställer några frågor till Leif Borg avseende utvecklingen för nano-sensorn.

2022-03-10

Sedan Dean Tosic tillträdde som vd har behovet av en Chief Technology Officer (CTO) identifierats för att accelerera utvecklingsarbetet av nanoteknologin. För att ta nästa steg har JonDeTech nu anställt Jack Järkvik som tillförordnad CTO. Jack har en lång erfarenhet av teknikutvecklingsprojekt efter många år på bland annat Ericsson och Huawei. Han kommer att ingå i ledningsgruppen på JonDeTech och tillträder idag.

2022-03-02

JonDeTech har beviljats ett nytt patent av Patent- och Registreringsverket inom området presence detection. Patentet avser en metod och system för att detektera en människa.

1
2
...
16
>>
jondetech-sensors-utser-karin-thurberg-till-den-nyinrattade--90521

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.