Pressmeddelanden

JonDeTech tecknar projektavtal med en taiwanesisk komponenttillverkare avseende optimering av IR sensorer

JonDeTech har sedan en tid fört en dialog med en taiwanesisk komponenttillverkare om att utveckla en anpassad sensor som tillsammans med algoritmer för kontaktlös temperaturmätning och närvarodetektion ska ingå i en konsumentprodukt. Som ett första steg har JonDeTech erhållit en order på ett tjänsteprojekt som levereras under andra kvartalet 2022. Projektet är det första inom ramen för det nya kunderbjudandet baserat på en IR-sensor i kisel (JIRS10) kombinerad med egenutvecklad sensormjukvara och know-how.

Projektet innebär att JonDeTech levererar ingenjörstjänster för att hjälpa komponenttillverkaren att:

  • Utveckla applikationsmjukvara,
  • optimera sin produktion,
  • samt öka precisionen i slutprodukten.

Avtalet är strategiskt viktigt för JonDeTech eftersom det skapar bättre förutsättningar för delaktighet även i det fortsatta utvecklingsarbetet av en anpassad sensor.

- Det här avtalet bekräftar att vår kunskap inom sensormjukvara och algoritmer efterfrågas av globala aktörer. Även om avtalet inte är betydande utifrån ett kortsiktigt ekonomiskt perspektiv bevisar avtalet att vår breddning av verksamheten med mjukvarulösningar och externa sensors som kommunicerades i februari 2022 redan kommersialiseras, säger Dean Tosic, vd JonDeTech.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: dean.tosic@jondetech.se

Denna information är sådan som JonDeTech Sensors AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2022 kl. 16.30 CET.

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

jondetech-tecknar-projektavtal-med-en-taiwanesisk-komponentt-94712

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.