Pressmeddelanden

JonDeTech uppnår viktigaste milstolpen i bolagets historia - Working Samples av nanosensorelementet JIRS30 färdigställda i nya produktionsflödet

Under 2019 erhöll JonDeTech fungerade sensorelement från samarbetet med ett tyskt forsknings- och utvecklingsinstitut. För att kunna kommersialisera sensorelementen krävdes dock en industrialiserad produktionsprocess i syfte att kunna nå höga volymer och konkurrenskraftiga enhetskostnader. Nu har JonDeTech för första gången i den industrialiserade produktionsprocessen erhållit fungerande sensorelement, så kallade Working Samples, vilket utgör den hittills största milstolpen i bolagets historia.

En tech-transfer inleddes under 2019 till samarbetspartners i Europa. Successivt har allt fler processteg flyttats ut och de externa samarbetena fördjupats. I slutet av 2021 togs beslut om att en fullständig fabless-struktur krävdes. Denna har implementerats under 2022 i samarbete med schweiziska VarioPrint och dess partners. Working samples innebär att JonDeTech för första gången erhållit fungerande sensorelement från den nya produktionsmiljön. Denna händelse markerar också att teknologiöverföringen (tech-transfern) nu är genomförd.

 

- Det har varit en lång och krokig väg från det att vi erhöll de första fungerande sensorelementen från tyska Fraunhofer IZM till att vi nu kan säga att teknologiöverföringen är genomförd. Att gå från labbmiljö till industriell produktion av en helt ny typ av sensorelement har varit en utmaning, men med rätt medarbetare och samarbetspartners kunde vi till slut lösa uppgiften, säger Leif Borg, COO JonDeTech.

Nästa steg i processen är att få fram engineering samples, för detta krävs att den produktionsprocess som levererade working samples kan upprepas vid minst tre tillfällen. När denna process är klar kan bolaget initiera försäljning och därmed inleda leveranser av större mängder sensorelement till kunder för utvärdering. Därefter initieras det kvalificeringsarbete som krävs för få fram commercial sensors.

 

- Denna historiska milstolpe har bolagets alla intressenter väntat länge på. Ända sedan vi tog beslut om att flytta alla processer till internationellt erkända partners har vi känt att det var rätt väg att gå och det känns skönt att vi nu också får kvitto på att vi gjorde rätt, säger Dean Tosic, vd JonDeTech.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: dean.tosic@jondetech.com

Leif Borg, COO JonDeTech, tel: +46 73 810 93 10, mail: leif.borg@jondetech.com

Denna information är sådan som JonDeTech Sensors AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2022 kl. 19.10 CET

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

jondetech-uppnar-viktigaste-milstolpen-i-bolagets-historia-w-99581

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.