Pressmeddelanden

JonDeTechs vd Dean Tosic deltar på Redeye Growth Day 2022

Torsdag den 2 juni kommer JonDeTechs vd Dean Tosic att vara med på Redeyes Growth Day kl. 16:00 och svara på frågor om bolaget och dess utveckling. Frågestunden livesänds och kan följas på: Redeye Growth Day 2022. (https://redeye.ifairs.com/#/)

Redeye Growth Day 2022 sker inom ramen för ett nytt format där bolagspresentationerna förinspelas och tillgängliggörs cirka en vecka innan själva live-eventet. För att se JonDeTechs presentation besök bolagets IFair Booth. (redeye.ifairs.com/#/booth?id=692)

 

Presentationen kommer att finns tillgänglig i efterhand vi länken till bolagets IFair Booth samt på bolagets hemsida: (https://www.jondetech.se/investerare/presentationer/

För mer information, kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: dean.tosic@jondetech.com

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.com eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

jondetechs-vd-dean-tosic-deltar-pa-redeye-growth-day-2022-96186

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.