Pressmeddelanden

Ny svensk teknikinnovation redo för marknaden

Nu är nästa stora svenska teknikinnovation redo för marknaden. Svenska JonDeTech har utvecklat nästa generations IR-sensor, en sensor som är världens tunnaste och kan produceras till låg kostnad i stora volymer. "Vår sensor kan användas i tillämpningar som tidigare inte var möjliga inom bland annat mobiltelefoni och IOT. Nu är vi redo för marknaden och fler samarbeten med företag som vill skapa applikationer med framtidens sensorteknik", säger Robert Ekström, vd JonDeTech.

Sedan 2003 har JonDeTech utvecklat en ny typ av IR-sensor som möjliggör unika applikationer inom temperatur- och värmeflödesmätning. Tillämpningsområden är framförallt batterisparande applikationer, närvarodetektion samt olika typer av temperaturmätningar.

- Sensorer är bryggan mellan det analoga och digitala och vi ser nya tillämpningsområden växa fram varje dag. Vi ser att potentialen är enorm i takt med att sensorer nu kan byggas in i alla möjliga tillämpningar med allt från intelligenta hem, uppkopplade städer, miljö- och energiteknik, konsumentelektronik, kläder, medicinteknik till säkerhetslösningar mm. Med vår patenterade IR-sensor går det att skapa applikationer som tidigare inte varit möjliga och inom kort kommer vi kunna presentera den första kommersiella applikationen, säger Robert Ekström.

JonDeTechs IR-sensor bygger på nanoteknik och är den enda på marknaden som är tillverkad i plast, något som gör den robust och kan användas helt utan inkapsling. Sensorn är endast 0,2 mm tunn, kan formges helt utefter behov och kan produceras i extremt stora volymer. Den blir därför optimal för applikationer inom temperatur- och värmeflödesmätningar i produkter där det råder utrymmesbrist och som produceras i mycket stora volymer, något som hittills saknats på marknaden.

- Vår sensorlösning är nu redo för marknaden. Gartner har förutspått att marknaden för sensorer är 20 miljarder USD 2020 men med vår unika teknik blir potentialen ännu större. Vi ser ett stort intresse på marknaden och vi för just nu dialog med en rad olika stora aktörer. Detta gör att vi snart kommer kunna lansera vår första kommersiella applikation baserad på sensorn, säger Robert Ekström.

Som ett led i kommersialiseringen kommer JonDeTech nu ta in mer kapital.

- Vi planerar att ta in kapital för att möjliggöra expansion. Intresset bland investerare är stort men vi är noga med att vi får rätt investerare, avslutar Robert Ekström.

ny-svensk-teknikinnovation-redo-for-marknaden-65301

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.