Pressmeddelanden

Nyhetsbrev - Juni 2023

I mars månads nyhetsbrev fokuserade vi på att berätta om det säljarbete som påbörjats samt kostnadsoptimering i verksamheten. Idag har vi kommit en bra bit på vägen och det händer mycket positivt inom sälj och marknad. Vi har börjat produktion av fullskaliga JIRS30 paneler, vi har startat spännande samarbetsprojekt för att ta fram produktprototyper och vi ser ett starkt intresse på marknaden för oss som bolag och för våra produkter.

Kundfokus och prototyper

Som jag nämnde i det förra nyhetsbrevet har vi, efter upptrappning av säljverksamheten, ett antal pågående kundsamarbeten där målsättningen är att skapa prototyper av kundens slutprodukt, med våra produkter som en del av helhetslösningen.

Dessa projekt är oerhört viktiga eftersom de är ett insteg i marknader där våra produkter kan användas och kommer bevisa våra produkters nytta ur både ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv.

Just nu utvärderas JIRS30 av ett par olika europeiska kunder avseende projekt för både närvarodetektion och värmeflödesmätning. Just den unika egenskapen hos JIRS30, att mäta värmeflöde, väcker väldigt mycket intresse hos tillverkare av konsumentprodukter som vill hitta lösningar för temperaturmätning i kroppsnära produkter, som till exempel "wearables".

Samtidigt fortlöper samarbetsprojektet med vår taiwanesiska partner avseende integration av JIRS10 med en ASIC. Den ASIC som specialdesignats för att fungera ihop med JIRS10 är i slutfasen att bli färdigutvecklad och enligt vår partner är planen att nå Engineering Samples-status under sommaren. Då kommer de första prototyperna av det sammansatta systemet att kunna skickas ut till slutkunder och vi kommer därefter även få en tydligare plan för produktlanseringen från vår partner. Slutprodukten, en integrerad och optimerad sensor för närvarodetektion och kontaktlös temperaturmätning, är tänkt att användas i konsumentelektronik.

Vad gäller JIRS40 gör vi just nu tillsammans med kunden Yoyon en utvärdering av en designförändring som potentiellt kommer att ge sensorn bättre prestanda och lägre produktionskostnad. Efter utvärdering av de två alternativen kommer den första volymleveransen äga rum.

Evaluation Kit och JIRS30 levererat till kund

Vi har tidigare berättat om att arbetat med att ta fram ett Evaluation Kit (EVK). Vi har nu skickat våra första JIRS30 Evaluation Kits (EVK) till kund. Detta innebär att kunder och prospekts på ett enkelt sätt kan testa och verifiera funktionaliteten i de sensorelement de vill utvärdera i sina projekt.

Vi har också skickat ut de första JIRS30 sensorelementen till extern kund för utvärdering, elementen kommer från färdigställda produktionspaneler i arbetet med att nå Engineering status (ES1). Personligen tycker jag det är oerhört spännande att kunderna är så nyfikna på vår produkt att de vill ha provexemplar redan nu!

 

Status för produktionen av JIRS30

Arbetet med att gå från en utvecklingsfas till att skapa ett stabilt och volymlevererande produktflöde av JIRS30 inom ramen för den fabless-struktur vi etablerat tillsammans med Varioprint är i slutfasen. Det tydligaste tecknet på detta är att vi nu får fram tusentals funktionella sensorer när vi löpande färdigställer paneler. 

De kvalitetskontroller vi har implementerat indikerar att vi i dagsläget har en mängd produkter i flödet som kommer att leverera ES1-nivå. Det innebär att vi når den nivå som vi bedömer vara tillräcklig för att kunna möta kunders krav gällande både volym och pris. Därmed kommer vi även nå ES-status och kan driva vidare mot kvalificering av slutprodukt. Läs gärna Leif Borgs lite mer ingående beskrivning "Statusrapport Produktionsflöde av JIRS30 mot Engineering Samples".

Statusrapport - Produktionsflöde av JIRS30 mot Engineering Samples (jondetech.se)

Finansieringslösning på plats

I slutet av april meddelades att JonDeTech ingått ett finansieringsavtal Nordic Growth Opportunities 1, till ett maxbelopp om 23,21 MSEK, där finansieringen är tillgänglig i totalt 13 trancher under kommande 24 månader.

Detta är en bra grundfinansiering av bolaget, som innebär att vi täcker merparten av våra operationella kostnader. Vi måste dock fortsätta att optimera våra resurser och prioritera aktiviteter, så att vi även med begränsad budget kan nå våra mål.

Målsättningen att under 2023 vinna fler avtal och framför allt börja generera intäkter för våra produkter och tjänster är oförändrad.

Om detta nyhetsbrev

I nyhetsbrevet ger vi en sammanfattning av de senaste händelserna och framstegen i JonDeTech. Målsättningen är att ge våra intressenter en helhetsbild av läget, då enstaka pressreleaser ofta inte ger hela bilden av de framsteg som bolaget gör.

För mer nyheter och information om bolaget rekommenderar jag att du registrerar dig på vår Nyhetssida. Du kan också följa oss på LinkedIn.

Vänliga hälsningar,

Dean Tosic

vd JonDeTech Sensors AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: dean.tosic@jondetech.com

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

nyhetsbrev-juni-2023-106348

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.