Pressmeddelanden

Största ägarna i JonDeTech Sensors AB föreslår tre nya styrelseledamöter vid årsstämman 2021

O&G Innovation AB, org.nr. 559006-7483, och Mikael Lindeberg som tillsammans äger cirka 24 procent av kapital och röster i JonDeTech Sensors AB föreslår att tre nya ledamöter ska utses till den styrelse som ska röstas fram vid den kommande årsstämman. De nya ledamöterna är Erik Hallberg, Thomas Krishan och Jan Johannesson. Årsstämman hålls den 4 maj 2021 och där kommer även Erik Hallberg att föreslås till ny styrelseordförande efter Katarina Bonde som avböjt omval.

- Som största ägare och högst delaktig i rekryteringsprocessen är jag helt övertygad om att den tillträdande styrelsen passar helt rätt för den fas bolaget är på väg in i. De kan nu bygga vidare på de starka strukturer som skapats under Katarina Bondes ledning. Jag vill också passa på att tacka Katarina för hennes insats, säger Michael Olsson, aktieägare via O&G Innovation AB.

Förutom Erik Hallberg, Thomas Krishan och Jan Johannesson föreslås att Bengt Lindblad, Magnus Eneström samt Dave Wu omväljs.

- Jag ser verkligen fram emot att arbeta med styrelse, ledning och övriga organisationen i den spännande fas som JonDeTech nu är på väg in i, säger Erik Hallberg, föreslagen styrelseordförande JonDeTech.

Kort om de föreslagna ledamöterna:

Erik Hallberg är född 1956, svensk medborgare och Maskin Ingenjör. Erik har en bred erfarenhet från svenskt och internationellt företagande och omfattande erfarenhet av styrelsearbete i både noterade och onoterade bolag. Eriks gedigna erfarenheter av tillväxt i internationella miljöer, teknologikompetens samt tjänsteförsäljning kommer att vara ett värdefullt tillskott till JonDeTech och styrelsen.

Erik har tillbringat en stor del av sin yrkeskarriär inom TeliaSonera, där han senast hade rollen som Executive Vice President för TeliaCompany under 2013 - 2016. Andra väsentliga uppdrag inkluderar rollen som ordförande och ägaransvarig för Telias alla baltiska dotterbolag både noterade och onoterade, Sverige-ansvar för Telias fasta och mobila nättjänster, CEO för Telia Carrier med ett 30-tal internationella dotterbolag. Erik är för närvarande styrelseordförande i Fidesmo AB och i Haltian OY. Han är också nominerad till styrelsen i EyeOnID Group AB och nominerad till ordförande. Tidigare styrelseuppdrag inkluderar bland annat HiQ International AB (publ), Edgeware AB och Prevas AB (publ) samt grundare och ordförande i Glocalnet AB.

Erik Hallberg är oberoende från ägare, bolag och bolagsledning.

Thomas Krishan är född 1968 och har en civilekonomexamen från Uppsala universitet. Thomas var under åren 1995 till 2003 anställd på Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB där han var partner samt ingick i ledningsgruppen för affärsområdet Investment Banking. Han har sedan dess bedrivit egen verksamhet inom kapitalförvaltning med inriktning på små och medelstora noterade och onoterade bolag. Thomas var styrelseledamot i Morphic Technologies AB (publ) mellan 2004 och 2007 och styrelseledamot i Uniflex AB (publ) mellan 2013 och 2017 samt i Pricer AB (publ) 2018-2021. Därutöver har han haft styrelseuppdrag i flera olika onoterade bolag.

Thomas Krishan är oberoende i förhållande till JonDeTech och dess ledning och oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare.

Jan Johannesson är född 1969, svensk medborgare och Civilingenjör inom Elektroteknik. Jan har stor erfarenhet från både stora och snabbväxande högteknologiföretag med globalt fokus och är sedan februari 2021 engagerad som Head of Strategy på JonDeTech Sensors AB. Under de senaste åren har Jan fokuserat på att utveckla bolag inom bland annat affärsutveckling samt Go-to-market strategier. Under 2013-2018 var Jan VP Strategic Planning and Portfolio Management samt Senior VP Strategy & Corporate Development på Fingerprint Cards AB. Vidare har Jan varit VP på ST-Ericsson i Geneve, Schweiz och haft ledande roller inom Ericssonkoncernen samt varit Senior Advisor på Northstream med placering i Sophia Antipolis, Frankrike. Jan är sedan 2017 ledamot i Hearezanz AB och Audiodo AB, (ordförande 2018-2020), ledamot i Kyrkbackens Hamns AB samt Ordförande och grundare av NYN Consulting AB. Jan har genomgått EFL's Styrelseprogram.

Jan Johannesson är oberoende i förhållande till större aktieägare i JonDeTech Sensors AB, men beroende i förhållande till bolaget och bolagsledning.

För mer information, kontakta:

Erik Hallberg, Föreslagen styrelseordförande, tel: +46 706-58 16 16, mejl: erha01@hotmail.com

Michael Olsson, Största ägare, mejl: michael.olsson@jondetech.se

Mikael Zillén, Kommunikation JonDeTech, tel: +46 762-13 00 40, mejl: mikael.zillen@boxcomm.se

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

2021-05-17

Den 5 maj 2021 publicerade JonDeTech för första gången en tidplan med tydliga milstolpar på vägen mot högvolymsproduktion. Hör Leif Borg, tillförordnad vd, och Jan Johannesson, styrelseledamot och strategiansvarig, presentera bolaget och lite mer detaljer kring "Roadmap till högvolym" vid Aktiespararnas digitala event Aktiedagen Göteborg den 17 maj 2021 klockan 19:30.

2021-05-10

Den 5 maj 2021 publicerade JonDeTech för första gången en tidplan med tydliga milstolpar på vägen mot högvolymsproduktion. Leif Borg, tillförordnad vd, och Jan Johannesson, styrelseledamot och strategiansvarig, kommer att presentera bolaget och "Roadmap till högvolym" på Vator Securities digitala Market Update den 10 maj 2021 klockan 14:00.

2021-05-05

JonDeTech har tidigare meddelat att det sedan en längre tid pågår ett intensivt samarbete med bolagets produktionsparter VarioPrint med målet om att nå högvolymproduktion. Det strukturerade utvecklingsarbetet ger på veckobasis viktiga resultat och eliminerar därmed löpande tidigare hinder. Nu är en så pass hög teknisk komfortnivå uppnådd att JonDeTech kan kommunicera en detaljerad tidplan för de milstolpar bolaget ser framför sig på vägen mot en produktion som kan möta den framtida efterfrågan. Nedan beskrivs kommande milstolpar i korthet.

2021-05-04
Regulatorisk

FÖRSTA KVARTALET 2021

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till TSEK 0 (0)

Resultatet efter skatt uppgick till TSEK -7 230 (-6 575)

Resultatet per aktie var SEK -0,27 (-0,36)

Kassaflödet från den löpande verksamheten var TSEK -5 870 (-4 953)

2021-04-28
Regulatorisk

O&G Innovation AB, org.nr. 559006-7483, och Mikael Lindeberg som tillsammans äger cirka 24 procent av kapital och röster i JonDeTech Sensors AB föreslår att tre nya ledamöter ska utses till den styrelse som ska röstas fram vid den kommande årsstämman. De nya ledamöterna är Erik Hallberg, Thomas Krishan och Jan Johannesson. Årsstämman hålls den 4 maj 2021 och där kommer även Erik Hallberg att föreslås till ny styrelseordförande efter Katarina Bonde som avböjt omval.

2021-04-27

För ungefär 100 dagar sedan klev Jan Johannesson in i rollen som strategiansvarig på JonDeTech i syfte att säkra bolagets långsiktiga go-to-market-strategi. Med en bakgrund från en liknande position på biometri-bolaget Fingerprint Cards har Jan tagit med sig bred erfarenhet och kunskap om bland annat det viktiga ekosystem i Asien där en majoritet av potentiella kunder finns. För att ta reda på hur den första tiden har varit ställde vi några frågor till Jan:

2021-04-21

JonDeTechs tillförordnade vd Leif Borg kommer att presentera bolaget på Redeyes digitala event den 22 april klockan 14:20, presentationen pågår i 15 minuter och avslutas med en 5 minuters Q&A-session.

2021-04-13
Regulatorisk

I samband med revision av årsredovisning för 2020 har redovisningen av det samarbetsavtal som JonDeTech och Novel Unicorn ursprungligen slöt i februari 2020 förändrats. I årsredovisning 2020 redovisas den ersättning som utgår under avtalet enligt reglerna för aktiebaserad ersättning, vilket innebär att ett estimerat marknadsvärde på de teckningsoptioner som utgick till Novel Unicorn kostnadsförs. Denna ändring av redovisningsprincip medför att en extra kostnad om MSEK 12,6 redovisas i resultaträkningen samtidigt som eget kapital ökar med motsvarande belopp. Resultatet minskar medan balansomslutningen och kassaflödet är oförändrat.

2021-04-06
Regulatorisk

JonDeTech Sensors AB (publ), org.nr. 556951-8532 ("Bolaget") håller årsstämma tisdagen den 4 maj 2021 klockan 11.00 i Roschier Advokatbyrås lokaler på Brunkebergstorg 2, 111 51 Stockholm.

1
2
...
13
>>
storsta-agarna-i-jondetech-sensors-ab-foreslar-tre-nya-styre-85249

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.