Tidigare nyheter

En lägesrapport om Engineering Samples

25 januari, 2023

Det pågår full aktivitet nere hos våra europeiska partners för att nå nästa steg på vägen mot kommersiella sensor. Med Engineering Samples på plats, det vill säga att det produktionsflöde som gav oss Working Samples är repeterbart, kommer vi erhålla tillräckligt stor volym för att kunna börja skicka sensorer till kund för utvärdering. Redan idag är det många som har anmält sitt intresse. Just nu pågår arbete med att etablera stabila delprocesser, gå igenom risknivåer (P-FMEA), analysera och värdera kvalitetsutfall samt att kvalitetssäkra Varioprints operativa arbete.

Sedan vi den 7 november presenterade nyheten om att vi nått milstolpen och nålsögat Working Samples har vi gått in i en ny fas. Nu handlar det om att säkerställa ett repeterbart produktionsflöde som ger ett godkänt utfall vid varje tillfälle. En viktig delseger kunde vi berätta om precis innan årsskiftet då vi lyckades att färdigställa (industrialisera) de tre kemiblandningarna i samarbete med vår partner Schlötter, detta är ett av de mest kritiska delstegen. Vi har redan processat ett antal fullskaliga paneler och kan se att allt fungerar som planerat.

Nu under januari har ett flertal paneler gått vidare in i POST-processen (stegen där vi färdigställer produkten efter att vi etablerat trådarna i folien). Planen är att ett färdigställa ett större antal paneler under februari och mars för skapa en buffert med sensorelement som vi sen kan börja skicka till kund och prospekts för utvärdering.

En viktig del av arbetet med att färdigställa kommersiella sensorer är att uppnå Production Readiness. Förutom att klara alla kvalificeringstester handlar det även om att all dokumentation måste finnas på plats. I vår dokumentation ingår att identifiera och riskbedöma samtliga delprocesser för att säkert kunna gå in i ett produktionsläge. Detta är extra viktigt då vi outsourcar produktionen och inte aktivt är på plats och deltar i det dagliga arbetet. Här har vi nu kommit väldigt långt. Status nu i januari 2023 är att vi lyckats reducera närmare 90% av de identifierade risker som vi dokumenterade under kartläggningen 2021. En viktig framgång är att vi lyckats eliminera samtliga hög-risker (>500).

Därutöver utvärderar vi i samarbete med det tyska forskningsinstitutet Fraunhofer IZM kvaliteten på våra nanotrådar. Detta är särskilt viktigt eftersom de utgör såväl det mest kritiska som unika i vår produkt. Vi har samarbetat med IZM under många år och de resultat som kommer ut nu är de bästa som producerats. Metaller och övergångar uppvisar en så pass hög kvalitet att det gör oss redo att gå in i stresstester för att bekräfta att det goda resultat vi ser även klarar de standardtester som finns.

En aktivitet som av naturliga skäl ännu inte är satts i drift är att i automatiskt läge kunna kontrollera prestanda och packa godkända enheter i kundförpackning.  Vi har dock redan idag ett upparbetat samarbete med företaget Aptasic i Schweiz som har gedigen kompetens inom både testning och paketering. De har all lämplig utrustning för detta som de dessutom har modifierat för att passa just vår produkt. De står redo att utvärdera denna delprocess då vi erhållit färdigställda paneler med fungerande element.

Just nu driver vi på aktiviteter enligt plan, det viktigaste för oss är att göra saker och ting rätt snarare än snabbt. Nålsögat har vi redan passerat genom Working Samples så nu återstår det ett strukturerat arbete för att sätta allt på rätt plats så vi kan skicka ut sensorelement till de kunder som vill påbörja utvärdering av produkten i syfte att senare i år kunna lägga leveransorder till JonDeTech.

Fler nyheter