Tidigare nyheter

Energieffektivisering med närvarodetektering, potentiella "killer apps"? - trender som Intel Athena och närvarodetektion av barn i bilar talar för det

8 november, 2019

Intervju med: Niklas Kvist, HEAD OF ENGINEERING AND DELIVERY

Vad händer på JonDeTechs applikationsavdelning?

Vi arbetar för närvarande med en närvarodetekteringslösning som riktar sig mot konsumentelektronikmarknaden, där vårt sensorelement kan spela en avgörande roll för att minska strömförbrukningen i batteridrivna produkter med skärm, som ex. laptops, mobiler och surfplattor.

Vår lösning är patentsökt och baserad på vår sensors unika egenskaper, där vi använder vårt sensorelement utan inkapsling. Detta tillsammans med en egenutvecklad närvaro FW/driver som använder en rå, okalibrerad signal för att detektera närvaro och frånvaro, har vi en lösning som är både kostnads- och yteffektiv.


Vilken typ av applikationer och marknadssegment tror du skulle vara intresserade av den här lösningen?

I allmänhet riktar vi oss mot högvolymsapplikationer där låg kostnad och en liten lösning är avgörande för att slutprodukten ska bli bra. Vi kan se en stark marknadstrend och en hög efterfrågan på den här typen av applikationer, särskilt för bärbara datorer som i Intels Athena-projekt, men också för andra mobila enheter, som digitala nyckel-lås och andra IoT-produkter. Generellt sett gäller det alla produkter som drar nytta av att ha en snabb närvarodetektering för att kunna stänga av energikrävande funktioner om ingen är i närheten och därmed minska energiförbrukningen.

Utöver detta ser vi också en ökande efterfrågan på närvarodetekteringssensorer inom fordonsindustrin, på grund av den potentiella nya reglering som kommer att göra närvarodetektering av barn, obligatoriskt i alla nya fordon i Europa och USA.

Har ni pågående projekt för denna lösning? Och när kan vi i så fall förvänta oss den första produktlanseringen med JonDeTechs närvarodetektering?

Ja, vi har flera pågående projekt som använder den här lösningen, men jag kan tyvärr inte i nuläget dela några detaljer om vare sig kunder eller slutprodukter.

Fler nyheter