Tidigare nyheter

Industriella kemibad färdigställda i samarbete med Schlötter

29 december, 2022

Den 10 maj i år beskrev vi det pågående samarbetet med vår partner Schlötter, som är specialister på att utveckla och sälja kemikalie-elektrolyter för elektroplätering. Detta samarbete har löpt på mycket väl och tillsammans har vi lyckats färdigställa samtliga tre kemibad som behövs för att tillverka JIRS30, vårt egenutvecklade sensorelement.  

När vi beslutade att gå över till ”full fabless”, det vill säga där JonDeTech outsourcar hela produktionsprocessen men fortsatt äger produktdesign och är kravställare, etablerade bolaget ett samarbetsavtal med kemispecialisten Schlötter. Efter drygt ett års samarbete är det glädjande att kunna informera om att vi nu har färdigställt (industrialiserat) såväl de tre olika kemiblandningarna som de analysmetoder som krävs. Se bild nedan.

Att kunna fylla de hål som skapas vid jonbestrålning och poretsning med två olika metaller via tre olika kemibad är några av de mest kritiska processtegen i framtagandet av JonDeTechs sensorelement JIRS30. Fram till samarbetet med Schlötter använde sig JonDeTech av egenutvecklade kemibad utan stöd av några avancerade analysmetoder. När vi tog steget att industrialisera denna process har vi, genom samarbetet med Schlötter, fått en betydligt djupare förståelse för alla ingående delar. Detta har inneburit helt nya förutsättningarna att kontinuerligt kunna utmana och förbättra dessa processer.

Därigenom har vi bland annat lyckats att:

  • Förenkla förbehandlingen.
  • Förbättra kvalitet på kopparlager.
  • Reducera processtid för metall A med cirka 40 procent.
  • Reducera processtid för metall B med cirka 75 procent.

Genom den implementerade analysmetoden kan vi även optimera livslängden på våra bad, något som tidigare ej varit möjligt. Eftersom kemikalier både är dyra att köpa in och att destruera, så ger detta arbete oss mycket goda förutsättningar att reducera såväl produktionskostnad som miljöpåverkan.

Med den stabilitet som vi nu uppnått på kemikaliebaden har vi eliminerat en av de variationer som historiskt gjort det svårt, för att inte säga omöjligt, att skapa en förutsägbarhet i processflödet. I kombination med den helt nya industriella elektropläteringslinan (WED-lina) har vi nu rätt förutsättningar att kvalitetssäkra de nanotrådar som utgör grunden för vårt helt unika sensorelement.

Fler nyheter